Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Tôi đang sử dụng Máy chủ của tôi hay Trung tâm kiểm soát lưu trữ?

Chúng tôi có hai giao diện khác nhau để quản lý máy chủ:

 • Máy chủ của tôi là giao diện quản lý hiện tại
 • Hosting Control Panel là hệ thống trước đây
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào Máy chủ.
 3. Tham khảo bảng sau để xác định xem msys chủ của bạn sử dụng giao diện nào, dựa trên phần mô tả sản phẩm bên dưới tên máy chủ:
  NhãnGiao diện
  [Gói] VPS được quản lý [Hệ điều hành]Máy chủ của tôi
  Máy chủ riêng ảoMáy chủ của tôi
  [X]Máy chủ chuyên dụng GBMáy chủ của tôi
  Dịch vụ lưu trữ riêng ảo [Hệ điều hành]Hosting Control Panel
  [Gói] Dịch vụ lưu trữ chuyên dụng [Hệ điều hành]Hosting Control Panel
  Máy chủ chuyên dụng (hàng tháng)Hosting Control Panel

Giá trị mẫu của [Gói] bao gồm:

 • Giá trị
 • Tiết kiệm
 • Cao cấp
 • Đặc biệt

[Hệ điều hành] sẽ được hiển thị là:

 • Linux
 • Windows