WordPress được quản lý Trợ giúp

Tự động di chuyển trang WordPress của tôi đến Managed WordPress

Managed WordPress đi cùng với tính năng tự động di chuyển để thuận tiện cho bạn di chuyển trang hiện có của mình.

Lưu ý: Nếu bạn đang di chuyển một trang WordPress từ WordPress.com, bạn sẽ cần thực hiện các bước thay thế (Di chuyển trang của tôi từ WordPress.com).
 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trong trang Sản phẩm của tôi, trong phần Managed WordPress, bạn vui lòng chọn Quản lý tất cả.
 3. Chọn nút Tạo trang WP ở góc trên bên phải.
 4. Lưu ý: Nếu có nhiều gói Managed WordPress trong tài khoản, bạn sẽ phải chọn gói mà bạn muốn di chuyển trang web sang.
 5. Chọn Tôi muốn di chuyển một trang WordPress hiện có.
 6. Vui lòng thực hiện theo trình hướng dẫn và điền các cột thích hợp. Bạn sẽ cần các thông tin sau để bắt đầu tiến trình:
  • Tên miền của trang bạn đang di chuyển.
  • Tên người dùng và mật khẩu WordPress cho trang bạn đang di chuyển.
 7. Vào cuối phần hướng dẫn, vui lòng chọnTiếp theo để bắt đầu di chuyển.

Các trang lớn và phức tạp hơn có thể mất nhiều thời gian hoàn tất hơn. Chúng tôi sẽ gửi email khi trang của bạn hoàn tất quá trình di chuyển.

Các bước liên quan

Thông tin thêm