Miền Trợ giúp

Xác minh thông tin liên hệ cho Xác thực ICANN

Thỏa thuận Chứng nhận Nhà đăng ký (RAA) với ICANN cho phép chúng tôi hoạt động như một nhà đăng ký và bán các tên miền cấp cao nhất (các TLD) cho các khách hàng của chúng tôi. ICANN — tổ chức quản lý Hệ thống tên miền (DNS) — làm mới thỏa thuận RAA của họ vài năm một lần và tất cả các nhà đăng ký được yêu cầu duy trì tuân thủ để tiếp tục bán và quản lý tên miền. Những thay đổi gần đây nhất yêu cầu chúng tôi xác minh thông tin liên hệ của người đăng ký và người mua.

Chúng tôi sẽ yêu cầu xác minh địa chỉ email HOẶC số điện thoại nếu:

  • Nếu một miền mới được đăng ký với thông tin liên hệ chưa được xác minh.
  • Một người đăng ký miền cập nhật địa chỉ email người mua của họ hoặc số số điện thoại với thông tin liên hệ chưa được xác minh.
  • Chúng tôi được thông báo hoặc có lý do để tin rằng thông tin liên hệ của một người mua là không hợp lệ.

Nếu bạn có biểu ngữ xác minh liên hệ trong tài khoản tên miền của mình, bạn phải đăng nhập vào tài khoản mà miền được đăng ký để xác minh địa chỉ email của bạn là chính xác và hiện hoạt.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Tìm miền của bạn trong danh sách miền, rồi chọn Gửi email xác nhận từ cột Trạng thái.
  3. Truy cập vào tài khoản email của bạn, mở email xác minh, rồi chọn Xác minh địa chỉ email.

Sau khi xác minh thông tin liên hệ của bạn, hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật tên miền của bạn từ trạng thái WHOIS Đang chờ xử lý sang trạng thái Đã xác minh trong vòng 24 giờ.

Nếu bạn không nhận được email xác minh, bạn phải:

  • Kiểm tra các thư mục thư rác và thư vô giá trị.
  • Cập nhật địa chỉ email người đăng ký hoặc người mua.
  • Hãy đảm bảo email sales@godaddy.com của chúng tôi không nằm trong danh sách chặn người gửi của bạn.

Xem thêm thông tin