Tên miền miễn phí

Sở hữu miền miễn phí khi mua gói hoặc sở hữu miền .com với giá ‪0,19 $‬.

Sở hữu miền miễn phí với gói Dịch vụ lưu trữ hoặc gói WordPress hằng năm bất kỳ hoặc sở hữu miền .com đầu tiên của bạn với giá chỉ ‪0,19 $‬.

Hai cách để có được miền miễn phí.