Sáng tạo với một miền cho Venezuela.

Miền .co.ve phục vụ rất nhiều mục đích khác nhau. co là một miền phổ biến dành cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới và .ve biểu thị rằng website này là thuộc về nội địa của quốc gia Venezuela. Miền .co.ve cũng thường được dịch sang tiếng Tây Ban Nha Venezuela, cho khách hàng của bạn biết rằng bạn quan tâm đến ngôn ngữ của họ. Và như một phần thưởng bổ sung, nếu tên công ty bạn có chứa từ “Cove”, thì bạn có thể tạo một số tên miền sáng tạo.