Miền cho bạn thông tin bạn cần.

Miền .info dành để cung cấp thông tin — và bạn đã biết điều đó rồi. Thế còn .ve thì sao? Là miền dành cho Venezuela. Điều đó có nghĩa là miền .info.ve cung cấp thông tin và được địa phương hóa dành cho Venezuela, đúng không? Chính xác. Và thông tin đó có thể là bất kỳ điều gì bạn muốn. Bạn vận hành một công ty du lịch tại Venezuela? Miền .info.ve là sự lựa chọn hoàn hảo. Website của bạn có cung cấp cho khách du lịch sự trợ giúp mà họ cần khi ghé thăm Venezuela không? Một lần nữa, .info.ve. Các lựa chọn là vô tận