Một mạng kết nối rộng khắp thế giới ngay trong tầm tay bạn.

Miền .web là gì? Là bất cứ điều gì bạn muốn. Nhưng khi bạn thêm .ve vào cuối .web.ve — thì miền này là mọi thứ bạn muốn trở thành, nhưng mang hương vị Venezuela. Khi miền trong mơ đó của bạn đã có tùy chọn bản địa hóa, hãy làm cho nó mang tính cá nhân dành cho người dân Venezuela và những người nước ngoài sinh sống tại đó. Nếu bạn muốn tạo sự kết nối đó, thì bạn cần miền .web.ve của riêng mình. Bạn không những sẽ nổi bật, mà còn cho người dân Venezueala trên khắp thế giới một lý do để truy cập.