WordPress được quản lý Trợ giúp

Cập nhật chủ đề và trình cắm

Để đảm bảo trang Managed WordPress của bạn an toàn trước các sự cố bảo mật và hoạt động ở tốc độ nhanh nhất, bạn nên cập nhật chủ đề và trình cắm cho trang ngay khi có. Nếu không được cập nhật, chủ đề và trình cắm của bạn có thể không đảm bảo luôn tương thích với phiên bản WordPress mới nhất.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
 3. Chọn Tổng quan trong menu Biểu tượng menu tương ứng với website bạn muốn cập nhật.
  Chọn tổng quan
 4. Trong phần Trung tâm thao tác, bên cạnh Hãy luôn cập nhật để giữ cho trang của bạn chạy nhanh và an toàn, chọn Kiểm tra các bản cập nhật.
  Chọn kiểm tra các bản cập nhật
 5. Xem kỹ danh sách rồi chọn Cập nhật cho từng chủ đề và trình cắm hoặc chọn Cập nhật tất cả để cập nhật luôn toàn bộ.
  Chọn cập nhật hoặc cập nhật tất cả
 6. Nếu bạn dùng tính năng Cập nhật tất cả, hãy xác nhận nội dung cập nhật rồi chọn Cập nhật.
  Chọn cập nhật

Bạn đã cập nhật đầy đủ!

Xem thêm thông tin

 • Bạn gặp sự cố về trang sau khi cập nhật trình cắm hoặc chủ đề ư? Bạn có thể phục hồi trang về một thời điểm nào đó trước khi cập nhật.