Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thêm email Microsoft 365 vào Apple Mail trên máy Mac


Bước 3 trong loạt bài Cài đặt tài khoản Microsoft 365.

Thêm email Microsoft 365 của bạn vào ứng dụng Apple Mail. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ máy Mac của mình.

Video này là một phần của tuyển tập Hướng dẫn cách thiết lập email.


 1. Mở Apple Mail.
  ứng dụng thư có biểu tượng phong bì màu trắng nền xanh.
 2. Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuyển đến bước 3. Nếu không, hãy chọn Mail, rồi đến Thêm tài khoản.
  Trên Menu thư, Thêm tài khoản
 3. Chọn Exchange rồi chọn Tiếp tục.
  chọn Exchange và Tiếp tục
 4. Nhập tên và địa chỉ email của bạn rồi chọn Đăng nhập.
  Nhập tên, địa chỉ email và Đăng nhập
 5. Chọn Đăng nhập.
  Đăng nhập
 6. Nhập mật khẩu email, sau đó chọn Đăng nhập. Bạn có thể cần chọn loại tài khoản là Cơ quan hoặc trường học chứ không phải Cá nhân để tiếp tục.
  nhập mật khẩu rồi chọn đăng nhập.
 7. Nếu quản trị viên của bạn bật xác thực nhiều yếu tố (MFA), bạn hãy xác thực tài khoản của bạn hay cài đặt ứng dụng Trình xác thực.
 8. Bạn có thể nhận được yêu cầu cấp quyền truy cập vào tài khoản của mình, hãy chọn Chấp nhận.
 9. Chọn Hoàn tất. Bạn có thể quay lại và chỉnh sửa các cài đặt này bất cứ lúc nào.
  Chọn cài đặt ứng dụng và Hoàn tất

Lúc này, email Microsoft 365 của bạn đã được thiết lập trên ứng dụng Mail của Apple.

Thông tin thêm