Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Gmail trên Android


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email vào Gmail trên Google Pixel hay thiết bị Android khác. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ thiết bị Android của mình.

 1. Mở Gmail.
  biểu tượng chữ M nhiều màu của ứng dụng gmail
 2. Nếu bạn là người dùng mới, hãy chạm vào Thêm tài khoản khác. Nếu không, hãy chạm vào Hồ sơ rồi chạm vào Thêm tài khoản khác.
 3. Chạm vào Khác.
  chạm vào Khác để thiết lập
 4. Nhập địa chỉ Professional Email của bạn rồi chạm vào Tiếp.
 5. Đối với loại tài khoản, vui lòng chạm vào Cá nhân (IMAP).
 6. Nhập mật khẩu của bạn rồi chạm vào Tiếp.
 7. Chỉnh sửa máy chủ đến thành imap.secureserver.net rồi chạm vào Tiếp.
  Chỉnh sửa Máy chủ IMAP đến
 8. Chỉnh sửa máy chủ SMTP đi thành smtpout.secureserver.net rồi chạm vào Tiếp.
  Chỉnh sửa SMTP đi
 9. Vui lòng chọn Tùy chọn tài khoản rồi chạm vào Tiếp.
  Chọn Tùy chọn tài khoản
 10. Vui lòng cập nhật Tên tài khoảnTên của bạn (tên sẽ xuất hiện trên email được gửi đi). Chạm vào Tiếp để hoàn tất thiết lập và chuyển tới hộp thư đến của bạn.
  • Nếu đây là tài khoản email đầu tiên của bạn trên Gmail cho Android, bạn sẽ được hỏi có muốn thêm tài khoản khác hay không. Để bỏ qua bước này, hãy chạm vào ĐƯA TÔI ĐẾN GMAIL.
   Nhập tên của bạn

Professional Email đã có trên thiết bị Android của bạn và mọi thứ đã hoàn tất!

Xem thêm thông tin