Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Gmail trên iPhone hoặc iPad


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thiết lập Professional Email trên Gmail cho iPhone hoặc iPad của bạn. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email mọi lúc, mọi nơi.

 1. Mở Gmail.
  Chữ M nhiều màu sắc phía trên chữ Gmail
 2. Nếu bạn là người dùng mới, hãy chạm vào Đăng nhập rồi chạm vào Thêm tài khoản khác. Nếu không, hãy chạm vào Hồ sơ rồi chạm vào Thêm tài khoản khác.
  Thêm tài khoản khác từ menu hồ sơ Gmail
 3. Chạm vào Khác (IMAP).
  Thiết lập danh sách menu email của các loại email khác nhau
 4. Nhập địa chỉ email của bạn rồi chạm vào Tiếp.
 5. Trong phần Cài đặt máy chủ thư đến, hãy đảm bảo thiết lập các trường như sau:
  • Tên người dùng: Địa chỉ email của bạn
  • Mật khẩu: Mật khẩu email của bạn
  • Máy chủ IMAP: imap.secureserver.net
  • Cổng: 993
  • Loại bảo mật: SSL/TLS
 6. Chạm vào Tiếp theo.
 7. Trong phần Cài đặt máy chủ thư đi, hãy đảm bảo thiết lập các trường như sau:
  • Tên người dùng: Địa chỉ email của bạn
  • Mật khẩu: Mật khẩu email của bạn
  • Máy chủ SMTP: smtpout.secureserver.net
  • Cổng: 465
  • Loại bảo mật: SSL/TLS
 8. Chạm vào Tiếp theo.
 9. Nhập Tên của bạn (tên sẽ xuất hiện trên email được gửi đi). Chạm vào Tiếp.
  Nhập tên của bạn rồi chạm vào Tiếp.

Hiện tại, Professional Email đã có trên iPhone hoặc iPad của bạn và mọi thứ đã hoàn tất!

Xem thêm thông tin