Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Outlook trên iPhone hoặc iPad


Bước 5 trong quy trình Thiết lập Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email vào Outlook cho iOS. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email từ iPhone hoặc iPad.

 1. Mở Outlook. Bạn không có ứng dụng này? Tải xuống tại Cửa hàng ứng dụng của iTunes.
  biểu tượng outlook, phong bì màu lam với chữ O màu trắng
 2. Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuyển đến bước 4. Nếu không, hãy chạm vào Biểu tượng Menu tài khoản ứng dụng Outlook cho iOS menu tài khoản rồi chạm vào Biểu tượng Cài đặt hình bánh răng Cài đặt.
 3. Chạm vào Thêm tài khoản thư rồi chạm vào Thêm tài khoản email.
  thêm cửa sổ bật lên tài khoản email trong Outlook cho iOS
 4. Nhập địa chỉ Professional Email của bạn rồi chạm vào Thêm tài khoản.
  Nhập địa chỉ email và chạm vào thêm tài khoản
 5. Nhập mật khẩu, tên hiển thị và nội dung mô tả (như tên công ty hoặc loại email của bạn) rồi chạm vào Đăng nhập.
 6. Nếu Outlook không thể phát hiện cài đặt máy chủ IMAP của bạn, hãy nhập các cài đặt sau đây rồi chạm vào Đăng nhập (Nếu Outlook có thể tự động phát hiện cài đặt của bạn, hãy chuyển sang bước tiếp theo).
  • Trong Máy chủ thư đến IMAP, hãy đảm bảo thiết lập các trường như sau:
   • Tên máy chủ IMAP: imap.secureserver.net
   • Cổng: 993
   • Loại bảo mật: SSL/TLS
   • Tên người dùng IMAP: Địa chỉ email của bạn
   • Mật khẩu IMAP: Mật khẩu email của bạn
  • Trong Máy chủ thư đi SMTP, hãy đảm bảo thiết lập các trường như sau:
   • Tên máy chủ SMTP: smtpout.secureserver.net
   • Cổng: 465
   • Loại bảo mật: SSL/TLS
   • Tên người dùng SMTP: Địa chỉ email của bạn
   • Mật khẩu SMTP: Mật khẩu email của bạn
 7. Nếu đây là tài khoản email đầu tiên của bạn trên Outlook cho iOS, bạn sẽ được hỏi có muốn thêm tài khoản khác hay không. Để bỏ qua bước này, hãy chạm vào CÓ THỂ ĐỂ SAU. Nếu đây không phải là tài khoản đầu tiên, bạn sẽ thấy hộp thư đến.
  thêm tài khoản khác

Email của bạn đã có trên thiết bị iOS và mọi thứ đã hoàn tất!

Thông tin thêm