Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Outlook (Windows)


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email vào Outlook phiên bản 2016 trở lên cho Windows. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email từ Outlook trên máy tính Windows của mình.

 1. Mở Outlook.
  biểu tượng outlook, chiếc phong bì màu lam với chữ O màu trắng
 2. Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuyển đến bước 3. Nếu không, hãy chọn Tập tin, sau đó chọn + Thêm tài khoản.
  chọn thêm tài khoản
 3. Nhập địa chỉ Professional Email, sau đó chọn Kết nối.
  • Nếu Outlook tự động phát hiện tài khoản IMAP của bạn, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu. Bạn hãy chuyển qua bước 8. Nếu không, hãy chuyển sang bước 4.
   chọn kết nối
 4. Chọn IMAP.
  chọn IMAP
 5. Trong mục Thư đến, hãy nhớ thiết lập các trường như sau:
  • Máy chủ: imap.secureserver.net
  • Cổng: 993
  • Phương thức mã hóa: SSL/TLS
 6. Trong mục Thư đi, hãy nhớ thiết lập các trường như sau:
  • Máy chủ: smtpout.secureserver.net
  • Cổng: 465
  • Phương thức mã hóa: SSL/TLS
 7. Vui lòng chọnTiếp theo.
 8. Nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn Kết nối.
  nhập mật khẩu
 9. Sau khi bạn nhìn thấy thông báo xác nhận đã thêm tài khoản email, hãy chọn Xong.

Lúc này, Professional Email của bạn đã được thiết lập trên Outlook cho Windows!