Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Thư (Mac)


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email của bạn vào ứng dụng Mail. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email từ máy Mac.

 1. Mở ứng dụng Mail.
  Biểu tượng ứng dụng Mail của Apple.
 2. Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuyển đến bước 3. Nếu không, hãy chọn Mail, rồi đến Thêm tài khoản.
  Chọn mail rồi chọn thêm tài khoản
 3. Chọn Tài khoản thư khác, rồi chọn Tiếp tục.
  Tài khoản thư khác, rồi chọn Tiếp tục.
 4. Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn sẽ không dùng được ở đây).
 5. Chọn Đăng nhập.
  chọn đăng nhập
 6. Chọn IMAP làm Loại tài khoản, sau đó nhập thông số cài đặt máy chủ thư:
  • Máy chủ thư đến: imap.secureserver.net
  • Máy chủ thư đi: smtpout.secureserver.net
  • Lưu ý: Nếu bạn thấy lỗi rằng ứng dụng Mail của Apple không thể xác minh tên tài khoản và mật khẩu của bạn, đừng lo lắng. Lỗi sẽ biến mất khi bạn nhập thông số cài đặt máy chủ.
   Nhập các cài đặt máy chủ thư
 7. Chọn Đăng nhập.
 8. Chọn Hoàn tất. Bạn có thể quay lại và chỉnh sửa các cài đặt này bất cứ lúc nào.
  Chọn Hoàn tất

Lúc này, Professional Email của bạn đã được thiết lập trên ứng dụng Mail của Apple. Nếu bạn có nhiều tài khoản Mail, vui lòng chọn Hộp thư đến rồi chọn tài khoản email mới để xem hộp thư đến của bạn.