Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Thư (Windows)


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm Professional Email vào ứng dụng Thư cho Windows để bạn có thể gửi và nhận email.

 1. Mở Thư.
  Biểu tượng ứng dụng Thư hiển thị thư mục màu lam đang mở
 2. Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuyển đến bước 3. Nếu không, hãy chọn Bánh răng cài đặt Cài đặt rồi chọn Quản lý tài khoản.
 3. Chọn + Thêm tài khoản.
 4. Chọn Tài khoản khác.
  chọn tài khoản khác để thêm tài khoản
 5. Nhập địa chỉ email, tên bạn muốn hiển thị trên email gửi đi và mật khẩu. Chọn Đăng nhập.
  Thêm tài khoản, chi tiết tài khoản khác
 6. Để truy cập hộp thư đến, hãy chọn Hoàn tất.

Professional Email của bạn hiện đã được thiết lập trên ứng dụng Thư cho Windows!

Nếu cài đặt máy chủ của bạn không được phát hiện tự động, bạn sẽ cần nhập thủ công các cài đặt này bằng cách sau:
Phần cài đặt POP và SMTP trong Cài đặt máy chủ email