Miền Trợ giúp

Chỉnh sửa cài đặt chuyển tiếp miền

Chỉnh sửa cài đặt cho miền đang chuyển tiếp của bạn để thay đổi nơi miền chuyển tiếp tới, loại chuyển tiếp hoặc chi tiết che giấu dữ liệu.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh các miền mà bạn sẽ cập nhật. Hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền rồi chọn Chọn tất cả.
  ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
 3. Chọn Chuyển tiếp từ menu hành động.
  • Tùy thuộc vào kích thước màn hình, bạn có thể cần chọn menu Thêm và cuộn xuống để xem Chuyển tiếp.
 4. Chỉnh sửa cài đặt chuyển tiếp hiện có hoặc thêm cài đặt mới.
 5. Chọn Lưu.
  • Nếu miền của bạn có Bảo vệ miền , bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình. Nếu bạn đã bật xác minh hai bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi đã gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng trình xác thực của bạn. Nếu không, hãy nhập mật khẩu dùng một lần mà chúng tôi đã gửi đến địa chỉ email của người đăng ký của bạn.

Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Bước có liên quan

 • Nếu bạn cũng muốn chuyển tiếp phiên bản www của tên miền của mình, hãy đảm bảo bản ghi A của www đó đang trỏ đến @.

Xem thêm thông tin

 • Không phải website nào cũng có thể ẩn tên miền. Nếu miền ẩn tên hiển thị trang trắng trơn, bạn phải chuyển sang tùy chọn Chỉ chuyển tiếp hoặc liên hệ với đơn vị lưu trữ về việc cho phép ẩn tên miền.
 • Thiết lập xác minh 2 bước để bảo mật tốt nhất cho miền và tài khoản của bạn.
 • Bảo vệ miền khỏi việc hết hạn đột ngột và các hành động trái phép bằng cách thêm hoặc nâng cấp Bảo vệ miền.