GoDaddy Trợ giúp

Kích hoạt SSL được tích hợp

SSL tích hợp là một SSL thông thường được tích hợp vào một số sản phẩm dịch vụ lưu trữ của chúng tôi. Khi bạn mua gói Web Hosting Plus, cPanel Tối đa, Managed WordPress Cốt yếu hoặc gói Managed WordPress Thương mại điện tử, SSL sẽ tự động được kích hoạt. Thời điểm được kích hoạt phụ thuộc vào những loại sản phẩm dịch vụ lưu trữ bạn có.

Lưu ý: Không chắc chắn về những sản phẩm dịch vụ lưu trữ bạn đang có? Dưới đây là cách kiểm tra.

Lưu ý: Nếu bạn nâng cấp một gói dịch vụ lưu trữ đã được cài đặt chứng nhận SSL đã thanh toán, bạn chỉ cần tiếp tục sử dụng SSL đó. Nếu bạn muốn sử dụng SSL tích hợp, bạn chỉ cần gỡ cài đặt chứng nhận SSL từ dịch vụ lưu trữ GoDaddy của bạn và SSL tích hợp sẽ tự động cài đặt sau đó.

Dịch vụ lưu trữ Linux và Web Hosting Plus

Sau khi tài khoản lưu trữ của bạn được kích hoạt, chúng tôi sẽ tự động cài đặt SSL tích hợp trên miền chính của bạn. Để kiểm tra trạng thái cài đặt này:

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy và mở sản phẩm của bạn. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Dưới mục Bảo mật, kiểm tra trạng thái của chứng nhận SSL.

Lưu ý: Với các gói Web Hosting PluscPanel Maximum, miền chính và các miền phụ của bạn đều được tự động bảo vệ bằng chứng nhận SSL xác thực miền (DV) miễn phí.

Managed WordPress

SSL được tích hợp được kích hoạt khi bạn đính kèm miền của mình vào tài khoản Managed WordPress. Quá trình kích hoạt có thế mất đến 30 phút để hoàn tất.

Lưu ý: Nếu miền của bạn là một tài khoản GoDaddy riêng hoặc với một bên thứ ba, bạn cần phải xác minh quyền sở hữu miền.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin