Miền Trợ giúp

Nhận mã ủy quyền cho miền của tôi

Nhận mã ủy quyền (mã ủy quyền, mã EPP hoặc khóa chuyển nhượng) cho các miền của bạn trước khi chuyển cho một công ty khác. Bạn không thể chuyển miền trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký mới hoặc chuyển miền từ nhà đăng ký khác, hoặc, một số trường hợp là trong vòng 60 ngày kể từ ngày thay đổi họ hoặc tên, tổ chức hoặc địa chỉ email trong thông tin liên hệ miền.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn miền cụ thể mà bạn sẽ chuyển để truy cập trang Cài đặt miền.
  ảnh chụp màn hình một miền được chọn
 3. Trong Cài đặt bổ sung, vui lòng chọn Chuyển miền đi khỏi GoDaddy.
 4. Xem lại chi tiết bảng liệt kê chuyển miền. Bạn không cần có mã ủy quyền để chuyển các miền .uk cho một công ty khác.
 5. Chọn Tiếp tục chuyển miền.
  • Nếu miền của bạn có Bảo vệ miền , bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình. Nếu bạn đã bật xác minh hai bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi đã gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng trình xác thực của bạn. Nếu không, hãy nhập mật khẩu dùng một lần mà chúng tôi đã gửi đến địa chỉ email của người đăng ký của bạn.
 6. Chọn Nhấp vào đây để xem Mã ủy quyền.
 7. Sao chép mã ủy quyền của bạn bằng cách chọn Sao chép vào bảng tạm. Chúng tôi cũng sẽ gửi email kèm mã ủy quyền của bạn tới địa chỉ email quản trị trên tên miền của bạn.

Vậy là xong! Bây giờ khi đã có mã ủy quyền, bạn có thể tiếp tục chuyển miền ở công ty mới. Chọn Miền của tôi để quay lại danh sách miền của bạn.

Các bước liên quan

 • Vui lòng cung cấp mã ủy quyền cho nhà đăng ký mới để tiếp tục chuyển miền.
 • Quá trình chuyển miền thường mất 5 - 7 ngày để hoàn tất nhưng bạn có thể tạo điều kiện cho quá trình này bằng cách phê duyệt chuyển miền.
 • Tạo và tải xuống tệp .csv đã xuất để nhận mã ủy quyền cho nhiều miền.

Thông tin thêm