การจัดการบัญชี วิธีใช้

เปิดการต่ออายุอัตโนมัติ

เปิดการต่ออายุอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ ผลิตภัณฑ์ของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่หมดอายุ

 1. ไปที่หน้าการต่ออายุและการเรียกเก็บค่าบริการ ของ GoDaddy ระบบอาจแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้
 2. เลือกช่องกาหลายตัวเลือกที่อยู่ถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการจะต่ออายุ
  เลือกช่องกาหลายตัวเลือก
 3. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกเปิดการต่ออายุอัตโนมัติ
  เลือกเปิดการต่ออายุอัตโนมัติ

ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและจะแสดงวันที่ต่ออายุอัตโนมัติภายใต้วันที่เรียกเก็บเงิน ถ้าคุณอยู่ในอินเดียและมีผลิตภัณฑ์หลายรายการที่ตั้งค่าให้ต่ออายุอัตโนมัติ เราจะเรียกเก็บแยกแต่ละรายการ

เปลี่ยนระยะเวลาการต่ออายุและดูราคาใหม่

เปลี่ยนระยะเวลาการต่ออายุและดูราคาใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณก่อนที่จะเปิดการต่ออายุอัตโนมัติ

 1. ไปที่หน้าการต่ออายุและการเรียกเก็บค่าบริการ ของ GoDaddy ระบบอาจแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้
 2. เลือกช่องกาหลายตัวเลือกที่อยู่ถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการจะต่ออายุ
  เลือกช่องกาหลายตัวเลือก
 3. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือกเพิ่มลงตะกร้าสินค้า
  เลือกเพิ่มลงตะกร้าสินค้า
 4. เลือก ไปที่ตะกร้าสินค้า
 5. ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ ให้เลือกลูกศร จากนั้นเลือกระยะเวลาการต่ออายุ
  เลือกลูกศรใต้ผลิตภัณฑ์
 6. เลือก ฉันพร้อมชำระเงินแล้ว จากนั้นดำเนินขั้นตอนชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์ของคุณจะต่ออายุตามราคาและระยะเวลาในรายการ

หมายเหตุ: การเปิดการต่ออายุอัตโนมัติสำหรับการสมัครใช้งานที่มีผลิตภัณฑ์หลายรายการจะมีผลเปลี่ยนแปลงกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ทีละรายการได้

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม