Websites + Marketing Trợ giúp

Hiển thị lịch công cộng trên website của tôi

Bạn có thể hiển thị bất cứ lịch công cộng nào trên website — nếu bạn biết địa chỉ iCalendar (iCal) của lịch đó. Hầu hết nhà cung cấp lịch đều hỗ trợ định dạng dữ liệu iCal nhưng quá trình tìm địa chỉ sẽ khác nhau tùy theo nhà cung cấp.

Nhà cung cấp lịchCách tìm liên kết iCal
GoogleChia sẻ lịch Google trên website của tôi
Microsoft 365 / OutlookChia sẻ lịch Outlook trên website của tôi
YahooChia sẻ lịch Yahoo của tôi

Lưu ý: Khi bạn chia sẻ lịch công cộng, mọi cập nhật trên lịch sẽ tự động hiển thị trên website của bạn. Tuy nhiên, để thay đổi nội dung lịch, bạn sẽ cần đăng nhập vào nhà cung cấp lịch của mình.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm