Websites + Marketing Trợ giúp

Tùy chỉnh phần Liên hệ với chúng tôi

Phần Liên hệ với chúng tôi là một công cụ mạnh mẽ để bạn tạo sự kết nối với khách hàng. Hãy sử dụng phần này để hiển thị địa chỉ và địa điểm, giờ làm việc, email, số điện thoại cũng như thông tin WhatsApp của bạn. Khi liên hệ với bạn, mọi người có thể chọn tham gia danh sách đăng ký dịch vụ tiếp thị qua email của bạn.

Khách hàng thậm chí có thể gửi biểu mẫu, bao gồm cả tập tin đính kèm. Khi khách hàng hoàn thành biểu mẫu, chúng tôi sẽ quét vi-rút và phần mềm độc hại, sau đó sẽ chuyển đến email bạn chỉ định.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website bạn muốn thay đổi.
 3. Chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình soạn thảo trang.
 4. Chọn phần Liên hệ với chúng tôi.
  • Nếu bạn không có phần Liên hệ với chúng tôi hoặc muốn thêm một phần khác, hãy đến vùng mà bạn muốn thêm phần đó ở trên trang.

  Lưu ý: Nút trò chuyện qua WhatsApp, Biểu mẫu liên hệ và Giờ làm việc là các phần nhỏ trong khung Liên hệ với chúng tôi của trình soạn thảo trang. Chọn liên kết Liên hệ với chúng tôi để quay lại phần chính hoặc chọn Xong nếu bạn có thực hiện thay đổi.

 5. Chọn bố cục và thiết kế bạn muốn dùng cho phần Liên hệ với chúng tôi.
 6. Chọn Nút trò chuyện qua WhatsApp nếu bạn muốn trao đổi với khách hàng qua ứng dụng đó.
  • Bật công tắc Hiển thị nút trò chuyện qua WhatsApp.
  • Nhập Số WhatsApp của bạn.
 7. Chọn Biểu mẫu liên hệ để giúp khách truy cập trang có thể liên hệ với bạn.
  • Nhập địa chỉ email bạn muốn nhận thư vào trường Gửi thư đến.
  • Bật công tắc Hiển thị tùy chọn đăng ký nhận email để xin phép gửi email tiếp thị cho khách hàng.
  • Trong phần Chỉnh sửa các trường trong biểu mẫu, bạn có thể sắp xếp thứ tự các trường trong biểu mẫu bằng cách kéo trường đến vị trí mong muốn.
  • Để thêm các trường khác, vui lòng chọn Thêm. Nhập Tên TrườngLoại dữ liệu nhập, sau đó chọn Hoàn tất.
  • Chọn một trường để chỉnh sửa tên, chuyển thành trường bắt buộc hoặc xóa đi. (Bạn sẽ không thể xóa trường Email và nút Gửi.)
  • Bạn có thể bật công tắc Tập tin đính kèm để khách hàng có thể gửi tập tin. Mỗi tập tin phải nhỏ hơn 10 MB và tổng kích thước của tất cả các tập tin đính kèm phải nhỏ hơn 15 MB.

  Lưu ý: Khách hàng có thể gửi các loại tập tin sau:

  Đa phương tiện: .jpg, .jpeg, .jpe, .png, .gif, .mp4, .m4a, .vid, .qt, .mov, .mpeg, .mpga, .mp2, .mp2a, .mp3, .m2a, .m3a, .msvideo, .ogg, .3gpp, .webm, .webp, .flac, .wav, .tiff, .mkv, .mk3d và .mks.
  Tài liệu: .doc, .docx, .dot, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odp, .odt, .potx, .ppsx, .pdf, .txt, .text, .conf, .def, .list, .log, .in và .ini.
  Khác: .zip, .otf, .woff và .woff2.

 8. Để thêm hoặc cập nhật giờ làm việc, hãy chọn Giờ làm việc.
  • Bật công tắc Hiển thị giờ mở cửa và đóng cửa.
  • Chọn từng ngày trong tuần để đặt giờ làm việc, bao gồm cả thông tin về ngày bạn đóng cửa.
 9. Sửa đổi Tiêu đề, Đề mục, Mô tả và thông tin liên hệ, nếu cần. Mọi trường để trống sẽ không hiển thị cho đến khi bạn thêm nội dung văn bản trở lại.
 10. Để thêm hoặc cập nhật bản đồ, hãy đảm bảo bạn đã nhập địa chỉ, sau đó bật công tắc Hiển thị bản đồ. Nếu vị trí GHIM trên bản đồ không chính xác, hãy chọn liên kết Điều chỉnh địa điểm để di chuyển GHIM.
 11. Dùng tính năng Xem trước để xem kết quả trên máy để bàn và thiết bị di động. Khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, hãy đăng tải trang của bạn.

Thông tin thêm