Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Dodaj adres e-mail Microsoft 365 do Apple Mail


Krok 3 z serii Konfiguracja mojego konta Microsoft 365.

Dodaj adres e-mail Microsoft 365 do aplikacji Apple Mail. Następnie będzie można wysyłać i odbierać wiadomości służbowe na komputerze Mac.

Ten film stanowi część serii Jak to zrobić na temat konfigurowania poczty e-mail.


 1. Otwórz aplikację Apple Mail.
  aplikacja mail, niebieskie tło, biała koperta.
 2. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, przejdź do kroku 3. W przeciwnym razie, wybierz opcje Poczta, a następnie Dodaj konto.
  Menu aplikacji Mail, Dodaj konto
 3. Wybierz Exchange, a następnie Dalej.
  wybierz Exchange i Dalej
 4. Wpisz swoją nazwę i adres e-mail, a następnie wybierz Zaloguj się.
  Wprowadź nazwę, adres e-mail i zaloguj się
 5. Wybierz Zaloguj się.
  Zaloguj się
 6. Wpisz hasło do konta e-mail i wybierz opcję Zaloguj. Aby kontynuować, konieczne może być wybranie opcji Służbowe lub Szkolne, a nie Osobiste jako typu konta.
  wprowadź hasło i wybierz opcję zaloguj się.
 7. Jeśli administrator włączył uwierzytelnianie wieloetapowe, zweryfikuj swoje konto lub skonfiguruj aplikację uwierzytelniającą.
 8. Możesz otrzymać prośbę o pozwolenie na dostęp do swojego konta, wybierz Akceptuj.
 9. Wybierz opcję Gotowe. W dowolnym momencie możesz wrócić tutaj i zaktualizować ustawienia.
  Wybierz ustawienia aplikacji i Gotowe

Twój Microsoft 365 jest teraz skonfigurowany w aplikacji Apple Mail.

Więcej informacji