Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Eksportowanie lub tworzenie kopii zapasowych kontaktów, kalendarza, poczty e-mail i zadań

Utworzenie pliku kopii zapasowej programu Outlook daje możliwość zapisywania i eksportowania wiadomości e-mail, kontaktów, danych kalendarza i zadań. Następnie kopię zapasową można zaimportować do nowego planu e-mail, usługi pocztowej czy nowej wersji programu Outlook. Eksportowany plik nie będzie zawierał metadanych, takich jak właściwości folderów (widoki, uprawnienia i ustawienia autoarchiwizacji), reguły wiadomości i listy zablokowanych nadawców. Microsoft nie obsługuje już wersji Outlooka starszych niż 2016.

Wymagane działanie: aby upewnić się, że zostanie wyeksportowana cała skrzynka pocztowa, użyj trybu buforowanej wymiany i ustaw go na całą Twoją pocztę.
Uwaga: nie zapewniamy wsparcia przy ręcznym wykonywaniu kopii zapasowej plików danych programu Outlook i ich importowaniu (.pst, .ost and .olm).

Wybierz swoją wersję programu Outlook, aby zobaczyć kroki. Nie masz pewności, z jakiej wersji korzystasz? Znajdź wersję w programie Outlook.

Outlook dla Windows

Uwaga: te instrukcje służą jedynie jako punkt odniesienia. Nasi eksperci GoDaddy nie mogą pomóc w importowaniu danych.
 1. Otwórz aplikację Outlook.
 2. W lewym górnym rogu wybierz Plik.
 3. Wybierz Otwórz i eksportuj, a następnie Import/Eksport.
 4. Wybierz Eksportuj do pliku, a następnie Dalej.
 5. Wybierz Plik danych programu Outlook (.pst), a następnie Dalej.
 6. Aby wyeksportować całą skrzynkę pocztową, wybierz nazwę konta poczty i przejdź do następnego kroku. Aby wyeksportować tylko kalendarz, kontakty lub zadania, wybierz folder, który chcesz wyeksportować. Można wyeksportować tylko jeden plik naraz, dlatego aby wyeksportować pojedynczo kontakty, kalendarz i zadania, powtórz te kroki.
 7. Upewnij się, że pole wyboru Uwzględniaj podfoldery zostało zaznaczone, a następnie wybierz Dalej.
 8. Kliknij Przeglądaj, aby wybrać, gdzie zapisać plik danych programu Outlook (.pst). Wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij OK.
 9. Jeżeli eksportujesz dane do istniejącego pliku danych programu Outlook (.pst), w obszarze Opcje określ, jak ma zachować się program w przypadku eksportowania elementów, które już istnieją w pliku.
 10. Wybierz Zakończ.
 11. Eksport rozpoczyna się natychmiast, chyba że ma zastosowanie jeden z poniższych scenariuszy:
  • W przypadku tworzenia pliku danych programu Outlook (.pst) opcjonalne ustawienie hasła może pomóc chronić plik. Po wyświetleniu okna dialogowego Tworzenie pliku danych programu Outlook wpisz hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij OK.
  • Jeżeli eksportujesz dane do istniejącego pliku danych programu Outlook (.pst), który jest chroniony hasłem, wpisz hasło w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook, a następnie kliknij OK.

Powrót do początku

Outlook dla komputerów Mac

Uwaga: te instrukcje służą jedynie jako punkt odniesienia. Nasi eksperci GoDaddy nie mogą pomóc w importowaniu danych.
 1. Otwórz aplikację Outlook.
 2. Jeśli korzystasz z nowej wersji programu Outlook, przywróć jego starszą wersję. Wybierz Outlook, a następnie Nowy program Outlook. Może być wymagane potwierdzenie zmiany wersji.
  Menu Nowy program Outlook
 3. Wybierz Plik, a następnie Eksportuj. Otworzy się okno Eksport do pliku archiwum (.olm).
  • Jeżeli opcja Eksportuj nie jest widoczna, odszukaj ją w menu Narzędzia.
 4. Wybierz, co chcesz wyeksportować. Domyślnie w przypadku opcji Elementy tego typu zaznaczone będą wszystkie możliwości.
 5. Wybierz opcję Kontynuuj. Na Twoim urządzeniu Mac otworzy się aplikacja Finder.
 6. Wybierz miejsce na komputerze, w którym chcesz zapisać plik i nadaj mu nazwę, a następnie wybierz Zapisz. Twoje elementy zostaną wyeksportowane.
 7. Wybierz Zakończ.

Istnieje również możliwość eksportowania pojedynczych elementów do pojedynczych plików — zarówno na potrzeby archiwizacji, jak i użycia w innych aplikacjach.

 1. Jeśli korzystasz z nowej wersji programu Outlook, przywróć jego starszą wersję. Wybierz Outlook, a następnie Nowy program Outlook. Może być wymagane potwierdzenie zmiany wersji.
 2. Na liście elementów wybierz element, który chcesz wyeksportować.
  • Aby zaznaczyć wiele elementów, przytrzymaj klawisz Command podczas ich wybierania.
   ElementTyp pliku
   Wiadomości e-mail.eml
   Kontakty.vcf (vCard)
   Wydarzenia i zadania w kalendarzu.ics
   Notatki.html
 3. Przeciągnij zaznaczone elementy na pulpit albo do folderu w Finderze.

Powrót do początku

Outlook w Internecie (tylko kontakty)

 1. Zaloguj się do programu Outlook w Internecie. Użyj adresu i hasła Microsoft 365 (nazwa użytkownika i hasło GoDaddy nie będą tutaj działać).
 2. Po lewej stronie wybierz opcję OsobyOsoby.
 3. Wybierz Zarządzaj kontaktami, a następnie Eksportuj kontakty.
 4. Wybierz, czy chcesz wyeksportować wszystkie kontakty, czy tylko kontakty z określonego folderu, a następnie wybierz opcję Eksportuj.

Kontakty zostaną zapisane jako plik .csv, który możesz zaimportować do innych aplikacji e-mail (takich jak Gmail) lub innych wersji programu Outlook.

Powrót do początku

Powiązany krok

Więcej informacji