Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Przywróć moją witrynę Websites + Marketing z poprzedniej kopii zapasowej

Edytor witryn w usłudze Websites + Marketing zapisuje każdą zmianę, gdy w nim pracujesz. Narzędzie to automatycznie tworzy kopie zapasowe w przypadku wprowadzenia poważnych zmian, takich jak zmiana motywu, opublikowanie witryny lub usunięcie sekcji. Niektórzy użytkownicy mają też w zwyczaju ręczne tworzenie kopii zapasowych (które również są zapisywane w historii witryny).

Ostrzeżenie: przywrócenie witryny z kopii zapasowej usuwa wszystkie zmiany wprowadzone w witrynie po dacie i godzinie wykonania kopii zapasowej używanej do przywrócenia. Nie powoduje ono usunięcia przesłanych obrazów, produktów i umówionych wizyt/spotkań, ponieważ elementami tymi zarządza się w menu dostępnym w Panelu.
  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Przewiń do pozycji Websites + Marketing i wybierz opcję Zarządzaj obok swojej witryny, aby otworzyć witrynę.
  3. Wybierz opcję Edytuj witrynę lub Edytuj stronę, aby otworzyć kreator stron www.
  4. Wybierz kolejno Ustawienia, a następnie Historia witryny.
  5. Umieść kursor na kopii zapasowej, z której chcesz przywrócić, po czym wybierz opcję Przywróć. Gdy przywrócisz zawartość, Kreator stron www wyświetli komunikat z potwierdzeniem, a strona zostanie odświeżona.
    przycisk Przywróć
  6. Użyj opcji Podgląd, aby zobaczyć efekty. Gdy wszystko będzie gotowe, aby udostępnić zmiany publicznie, opublikuj witrynę.

Więcej informacji