Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zastosuj szablon rynków lub przepis do istniejących list produktów

Po utworzeniu szablonów rynków i receptur rynków , jedną z opcji jest zastosowanie szablonów i receptur do istniejących list produktów.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Przewiń do sekcji Websites + Marketing i wybierz opcję Zarządzaj obok swojej witryny.
  3. Na pulpicie nawigacyjnym rozwiń Sklep , a następnie wybierz pozycję Rynki .
  4. Na karcie Oferty wybierz kanał. (Na przykład Etsy lub Amazon).
  5. Zaznacz pola wyboru obok żądanych ofert.
  6. Wybierz opcję Zastosuj szablon (y), a następnie wybierz szablon (y) lub przepis (y) z menu rozwijanego.
  7. Wybierz Tak, zastosuj szablon lub Tak, zastosuj przepis, aby potwierdzić nadpisanie bieżących informacji nowymi informacjami.
  8. Po przeczytaniu wiadomości z potwierdzeniem wybierz opcję Rozumiem.

Więcej informacji