Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zorganizuj subskrybentów e -mail w listę

Organizuj osoby, które subskrybują Twoje wiadomości e -mail, na niestandardowe listy. Listy niestandardowe są używane, gdy chcesz mieć możliwość wysyłania wiadomości e -mail do określonych grup osób na podstawie kryteriów, takich jak osoby w określonych obszarach geograficznych lub osoby o podobnych zainteresowaniach.

Jeśli nie masz jeszcze żadnych kontaktów, dodaj subskrybentów ręcznie lub dodaj subskrybentów z pliku CSV .

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Przewiń do sekcji Websites + Marketing i wybierz opcję Zarządzaj obok swojej witryny.
  3. Na pulpicie nawigacyjnym rozwiń pozycję Klienci , a następnie wybierz pozycję Wszystkie .
  4. Z menu rozwijanego Filtry wybierz opcję E -mail zaakceptowane .
  5. Zaznacz pola wyboru obok subskrybentów, których chcesz umieścić na liście.
  6. Wybierz opcję Dodaj do list .
  7. Wybierz listę lub wybierz opcję Utwórz nową listę i wprowadź nazwę nowej listy.
  8. Wybierz Gotowe .

Więcej informacji