GoDaddy วิธีใช้

เปิดใช้งาน SSL ที่มีในตัว

SSL ในตัวเป็น SSL มาตรฐานที่สร้างไว้ในหลายๆ ผลิตภัณฑ์โฮสติ้งของเรา เมื่อคุณซื้อแผน Web Hosting Plus, cPanel แบบระดับสูงสุด, Managed WordPress แบบระดับสุดยอด หรือ Managed WordPress แบบอีคอมเมิร์ซ SSL จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เวลาเปิดใช้งานจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์โฮสติ้งที่คุณมี

หมายเหตุ: ไม่แน่ใจว่าคุณมีผลิตภัณฑ์โฮสติ้งใดใช่ไหม วิธีการตรวจสอบมีดังนี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณอัพเกรดแผนโฮสติ้งที่ติดตั้ง SSL Certificate แบบชำระเงินไว้แล้ว คุณก็สามารถใช้ SSL นั้นต่อไปได้เลย ถ้าคุณต้องการใช้ SSL ที่มีในตัวมากกว่า ให้ถอนการติดตั้ง SSL Certificate จากโฮสติ้ง GoDaddy ของคุณ แล้ว SSL ที่มีในตัวจะติดตั้งโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น

โฮสติ้ง Linux และเว็บโฮสติ้งพลัส

เมื่อบัญชีโฮสติ้งของคุณเปิดใช้งาน เราจะพยายามติดตั้ง SSL ที่มีในตัวบนโดเมนหลักของคุณโดยอัตโนมัติ การตรวจสอบสถานะของการติดตั้งนี้ ทำได้ดังนี้:

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี GoDaddy ของคุณ และเปิดผลิตภัณฑ์ของคุณขึ้นมา (ต้องการความช่วยเหลือในการเปิดผลิตภัณฑ์ของคุณใช่ไหม)
  2. ภายใต้หัวข้อ การรักษาความปลอดภัย ให้ตรวจสอบสถานะของ SSL Certificate

หมายเหตุ: แผน Web Hosting Plus และ cPanel Maximum จะช่วยให้โดเมนหลักและโดเมนย่อยของคุณได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยโดยอัตโนมัติด้วย SSL Certificate สำหรับโดเมนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (DV) ฟรี

Managed WordPress

SSL ที่มีในตัวจะเปิดใช้งานเมื่อคุณผูกโดเมนเข้ากับบัญชี Managed WordPress การเปิดใช้งานอาจใช้เวลาถึง 30 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ถ้าโดเมนของคุณอยู่ในบัญชี GoDaddy แยกต่างหากหรืออยู่กับบุคคลภายนอก คุณอาจต้อง ยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม