เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เพิ่มบทวิจารณ์ไปที่เว็บไซต์ของฉัน

แสดงรีวิวมากถึง 9 รายการบนไซต์ Websites + Marketing ของคุณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจของคุณ รีวิวเชิงบวกจะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าธุรกิจของคุณยอดเยี่ยมเพียงใด และเพราะเหตุใดลูกค้าจึงควรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing แล้วเลือก จัดการ ถัดจากเว็บไซต์เพื่อเปิดไซต์ของคุณ
 3. เลือก แก้ไขเว็บไซต์ หรือ แก้ไขไซต์ เพื่อเปิดเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของคุณ
 4. ไปที่หน้าและตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มบทวิจารณ์ และเพิ่มส่วน
 5. ค้นหาส่วนบทวิจารณ์
 6. เลือกเพิ่ม
 7. เลือกวิธีที่คุณต้องการเพิ่มบทวิจารณ์:
  • เชื่อมต่อกับแหล่งที่มาภายนอก: ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกว่าคุณต้องการรวมรีวิวจาก Facebook, Google Business Profile หรือ Yelp หรือไม่ จากนั้นเลือกปุ่มเชื่อมต่อ ซึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางให้คุณไปยังล็อกอินของแหล่งข้อมูลภายนอก
   หมายเหตุ: หากคุณสะสมรีวิวมากกว่า 9 รายการและต้องการดูรีวิวทั้งหมด ผู้เข้าชมต้องไปที่แหล่งข้อมูลภายนอกที่รีวิวเหล่านั้นเคยโพสต์ไว้
  • เพิ่มบทวิจารณ์ด้วยตนเอง: เลือกบทวิจารณ์เพื่อแก้ไขรายละเอียดหรือเลือกเพิ่มเพื่อรวมบทวิจารณ์เพิ่มเติม เปลี่ยนลำดับบทวิจารณ์โดยเลือกเส้นแนวนอนและลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ หากจะลบส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้เลือกส่วนนั้น แล้วเลือก ลบบทวิจารณ์ จากนั้นเลือก เสร็จสิ้น
   ลากและวางบทวิจารณ์เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับ
 8. ปรับส่วนให้เรียบร้อย แล้วเลือกเสร็จสิ้น
 9. การเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ ใช้ ดูตัวอย่าง เพื่อดูผลลัพธ์ และเมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงสู่สาธารณะ ให้ เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ
  หมายเหตุ: รีวิวที่เพิ่งเขียนต้องรอเวลาสูงสุด 48 ชั่วโมงจึงจะปรากฏในเว็บไซต์ Websites + Marketing ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม