เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

อนุญาตให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งค่าคุกกี้และการติดตามได้

คุกกี้หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการติดตามความเคลื่อนไหวของผู้เข้าชมในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ คุณยังอาจใช้การติดตามผู้เข้าชมในเว็บไซต์ของตนเองได้ หากใช้ Facebook Pixel หรือ ID การติดตามของ Google Analytics

บางรัฐของสหรัฐอเมริกาและบางประเทศทั่วโลกมีกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ว่าคุณต้องได้รับความยินยอมหรือให้ตัวเลือกแก่ผู้เข้าชมในการเลือกที่จะไม่ถูกติดตาม กฎหมายเหล่านี้อาจกำหนดให้คุณแจ้งผู้เข้าชมเกี่ยวกับการใช้ระบบติดตามข้อมูลของคุณด้วย คุณสามารถอธิบายนโยบายไว้ในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว บนเว็บไซต์ของคุณได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมใต้วิดีโอและขั้นตอนวิธีการเพื่อให้ทราบว่าคุกกี้และระบบติดตามทำงานอย่างไร

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing แล้วเลือกจัดการถัดจากเว็บไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. เลือกแก้ไขเว็บไซต์เพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขเว็บไซต์
 4. เลือกการตั้งค่า แล้วตามด้วยแบนเนอร์คุกกี้

  หมายเหตุ: แบนเนอร์คุกกี้จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับเว็บไซต์ใหม่ หากแบนเนอร์คุกกี้ปิดอยู่ คุณต้องเปิดเมื่อเพิ่มการรวมการติดตามของบุคคลภายนอก เช่น Google Analytics, Facebook Pixel ฯลฯ

 5. อย่าลืมเปิด แสดงการแจ้งเตือนคุกกี้ หน้าต่างนโยบายคุกกี้จะปรากฏเมื่อเว็บไซต์ของคุณโหลดและจะยังคงอยู่จนกว่าผู้เข้าชมจะยอมรับหรือปฏิเสธ
  1. หากผู้เข้าชมเลือก ยอมรับ จะสามารถติดตามข้อมูลเชิงพฤติกรรม เช่น การคลิก หรือการเข้าชมแต่ละหน้า หรือข้อมูลใดๆ ที่ติดตามโดยบุคคลภายนอก (เช่น Facebook, Google, Pinterest ฯลฯ) ได้
  2. หากผู้เข้าชมเลือก ปฏิเสธ หรือคลิกนอกกล่อง หรือปิดกล่องข้อความ จะไม่มีการติดตามข้อมูล เครื่องมือติดตามจะโหลดขึ้นเมื่อผู้เข้าชมยินยอมเท่านั้น
 6. ช่องชื่อ ข้อความ และป้ายกำกับปุ่มจะได้รับการป้อนข้อมูลไว้แล้ว แต่คุณสามารถปรับแต่งได้ ช่อง ข้อความ จะใช้งานได้ดีสำหรับการแจ้งคุกกี้ขนาดสั้น หากคุณมีนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดที่ยาวกว่านี้ คุณอาจเพิ่มนโยบายความเป็นส่วนตัวได้
 7. การติดตามขั้นสูง เป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลที่สะสมโดยไม่ระบุชื่อ และแยกออกจากพฤติกรรมรายบุคคลที่ติดตามข้างต้น จะต้องตั้งค่านี้เป็น เปิด เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกและตัววัดค่าที่มีอยู่บนแดชบอร์ด GoDaddy ยังใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณด้วย เช่น ความเร็วในการโหลดเพจ และจะต้องเปิดไว้เพื่อให้การติดตามของบุคคลภายนอกทำงาน ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ คุณเป็นผู้ระบุว่าควรเปิดการติดตามนี้หรือไม่
 8. การเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ใช้ ดูตัวอย่าง เพื่อดูผลลัพธ์ และเมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงสู่สาธารณะ ให้ เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ

ขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โปรดพูดคุยกับที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อตัดสินใจว่าจำเป็นต้องแสดงส่วนการติดตามหรือการแจ้งเตือนไว้ในธุรกิจหรือเว็บไซต์ของคุณหรือไม่ รวมทั้งกำหนดว่าจะแสดงข้อความอะไร
 • ในแคลิฟอร์เนีย สหภาพยุโรป และเขตอำนาจศาลอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) กฎหมายจะกำหนดให้เว็บไซต์ต้องมอบตัวเลือกให้ผู้เข้าชมอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ติดตามข้อมูล การเพิ่มแบนเนอร์คุกกี้จะทำให้ผู้เข้าชมสามารถควบคุมความเป็นส่วนตัวและปกป้องคุณจากการถูกปรับ หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 • GDPR มีความหมายอย่างไรต่อธุรกิจของฉัน
 • ไปที่ ศูนย์ความเชื่อถือ ของ GoDaddy เพื่อดูว่าเราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไรและดูตัวเลือกเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวม