เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

Apache: สร้าง CSR (Certificate Signing Request)

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างรหัสข้อความ (CSR) สำหรับ Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เมื่อคุณสร้าง CSR เรียบร้อยแล้ว ตัด/คัดลอก และวางลงในช่องกรอกข้อความ CSR บนหน้าคำขอใบรับรอง SSL

การสร้างชุดรหัสข้อความสำหรับ Apache 2.x

 1. ล็อกอินเข้าไปที่เทอมินอลของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ (SSH)
 2. เมื่อระบบพร้อม ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้
  openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout yourdomain.key -out yourdomain.csr

  หมายเหตุ: แทนที่โดเมนของคุณด้วยชื่อโดเมนที่คุณรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น หากชื่อโดเมนคือ coolexample.com คุณจะต้องพิมพ์ coolexample.key และ coolexample.csr

 3. กรอกข้อมูลคำขอ:
  • ชื่อสามัญ: ชื่อโดเมนที่มีคุณสมบัติครบหรือ URL ที่คุณจะรักษาความปลอดภัย
   ถ้าคุณขอใบรับรอง Wildcard ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) ที่ด้านซ้ายของชื่อสามัญที่คุณต้องการอักขระแทน ยกตัวอย่าง เช่น *.coolexample.com.
  • องค์กร หน่วยงาน บริษัท: ชื่อจดทะเบียนตามกฏหมายสำหรับธุรกิจของคุณ ถ้าคุณลงทะเบียนส่วนบุคคล กรอกชื่อผู้ขอใบรับรอง
  • หน่วยองค์กร: หากมี ให้ป้อนชื่อ DBA (ชื่อทางธุรกิจ) เมื่อสร้าง CSR คุณไม่จำเป็นต้องระบุหน่วยองค์กรก็ได้
  • เมืองหรือถิ่นที่อยู่: ชื่อเมืองที่หน่วยงานของคุณจดทะเบียน/ตั้งอยู่ อย่าใช้ตัวย่อ
  • จังหวัด: ชื่อจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน องค์กร บริษัทของคุณ อย่าใช้ตัวย่อ
  • ประเทศ: รหัสประเทศในรูปแบบสองตัวอักษรซึ่งกำหนดโดยองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) สำหรับประเทศที่หน่วยงานของคุณจดทะเบียนตามกฎหมาย

   หมายเหตุ: หากไม่ต้องการป้อนรหัสผ่านสำหรับ SSL นี้ คุณสามารถเว้นว่างช่องวลีรหัสผ่านได้ อย่างไรก็ตาม โปรดเข้าใจว่าอาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติม

 4. เปิด CSR ในเมนูแก้ไขข้อความและคัดลอกข้อความทั้งหมด
 5. วาง CSR ที่ครบถ้วนลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน SSL ของคุณในบัญชีของคุณ