เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

สร้างส่วนเสริมไปยังผลิตภัณฑ์

Create a product add-on to offer customers more choices. Add-ons are the personalized details or extra items you add to a product you're selling. For example, a customer may want to add engraving as part of their service or gift wrap as an additional purchase.

 1. ไปที่ หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
 2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการที่อยู่ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. บนแดชบอร์ดของคุณ ขยายส่วนร้านค้า แล้วเลือกผลิตภัณฑ์
 4. Choose Featured.
 5. เลือกชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอัปเดต หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
 6. เลือกแท็บสินค้าคงคลังและตัวเลือก ที่ด้านล่างตัวเลือกเสริม ให้เลือกสร้างตัวเลือกเสริม
 7. พิมพ์ชื่อส่วนเสริม เช่น “สลักข้อความ” หรือ “ห่อของขวัญ”
 8. ด้านล่างประเภท ให้เลือกผู้ซื้อเลือกจากรายการเพื่อให้ตัวเลือกการบริการของคุณ
  • Add options for the service under Choice. To add more choices, select Create add-on choice. For example, if you're adding a gift wrapping service, one choice could be "Red Paper" and the second could be "Metallic Paper."
   create add-on choice for a list
 9. Or, under Type, select Buyer enters custom text if you want customers to enter their own choice, such as words for engraving.
  • ในกล่องคำแนะนำสำหรับลูกค้า ให้เพิ่มคำแนะนำสำหรับลูกค้า
  • For Character limit, set the maximum length of customers' messages.
   create custom add-on choice
 10. วิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถปรับแต่งตัวเลือก ได้แก่
  • ทำเครื่องหมายที่กล่องจำเป็นต้องมีสำหรับผู้ซื้อถ้าต้องการให้ลูกค้าเลือกบริการ
  • เพิ่มค่าบริการเพื่อให้เวลาลูกค้าเลือกที่จะเพิ่มบริการ ราคาสุดท้ายของผลิตภัณฑ์จะรวมราคาที่เพิ่มขึ้น
 11. Select Done. The service option is added to the Add-ons list.
  product add-ons list

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของแอดออน ให้เลือกเส้นทางซ้ายของแอดออนแล้วลากไปยังลำดับที่คุณต้องการ หากต้องการแก้ไขตัวเลือกเสริม ให้คลิกปุ่มดินสอ ปุ่มเครื่องหมายบวก หรือหากต้องการลบตัวเลือก ให้คลิกปุ่มถังขยะ ปุ่มถังขยะ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม