เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

สร้างส่วนเสริมไปยังผลิตภัณฑ์

สร้างตัวเลือกเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอตัวเลือกที่มากขึ้นให้ลูกค้า ตัวเลือกเสริมคือรายละเอียดที่ปรับเปลี่ยนไปตามบุคคลหรือเป็นรายการพิเศษที่คุณเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังขายอยู่ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจต้องการเพิ่มการสลักข้อความเป็นส่วนหนึ่งของบริการ หรือการห่อของขวัญเพิ่มเติมจากการซื้อ

 1. ไปที่ หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
 2. เลื่อนลงไป แล้วขยาย Websites + Marketing และเลือกจัดการถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. บนแดชบอร์ดของคุณ ขยายส่วนร้านค้า แล้วเลือกผลิตภัณฑ์
 4. เลือกชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอัปเดต หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
 5. เลือกแท็บสินค้าคงคลังและตัวเลือก ที่ด้านล่างตัวเลือกเสริม ให้เลือกสร้างตัวเลือกเสริม
 6. พิมพ์ชื่อส่วนเสริม เช่น “สลักข้อความ” หรือ “ห่อของขวัญ”
 7. Under Type, to provide your own service options, select Buyer selects from a list or, if you want customers to enter their own choice, such as words for engraving, select Buyer enters custom text.
  • If you selected Buyer selects from a list: Under Choice, add options for the service. To add more choices, select Create add-on choice. For example, if you're adding a gift-wrapping service, one choice could be "Red Paper" and the second could be "Metallic Paper."
   create add-on choice for a list
  • If you selected Buyer enters custom text: In the Instructions for the customer box, add guidance for your customers. For Character limit, set the maximum length of customers' messages.
   create custom add-on choice
 8. วิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถปรับแต่งตัวเลือก ได้แก่
  • If you require customers to select the service, check the Mandatory for the buyer box.
  • Add a Charge value so that if the customer chooses to add the service, the product's final price includes the increase.
 9. Select Done. The service option is added to the Add-ons list.
  product add-ons list

Note: To change the order of the add-ons, select the lines left of the add-on and drag it to the new position. To edit your add-ons, select the Plus Sign Button pencil. Or, to delete the option, select the Trash Button trash can.

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม