เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

Exchange Server 2010: สร้าง CSR (คำขอลงนามใบรับรอง)

หากต้องการกรอกแบบฟอร์มคำขอทางออนไลน์สำหรับ SSL ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องมีคำขอลงนามเครื่องหมายรับรอง (CSR) ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อสร้าง CSR สำหรับเว็บไซต์ของคุณ หลังจากที่คุณสร้าง CSR แล้ว ให้คัดลอกและวางลงในฟิลด์ CSR บนหน้าคำขอเครื่องหมายรับรอง SSL

คำเตือน: หากคุณต้องการรักษาความปลอดภัยให้กับชื่อโดเมนมากกว่าหนึ่งชื่อ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Unified Communications Certificates (UCC) แบบหลายโดเมนกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ของคุณ

ในการสร้างคำขอลงนามเครื่องหมายรับรองของคุณ — Exchange Server 2010

 1. เริ่มต้น Exchange Management Console โดยเลือก เริ่มต้น (เริ่มต้น) โปรแกรมทั้งหมด (โปรแกรมทั้งหมด) Microsoft Exchange Server 2010 และจากนั้น Exchange Management Console
 2. คลิกที่ + ถัดจาก Microsoft Exchange ที่บริเวณสถานที่ เพื่อเพิ่มรายการของบริการ
 3. เลือก การปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ (การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์) และจากนั้น เลือก การแลกเปลี่ยนเอกสารรับรองใหม่ (เครื่องหมายรับรอง Exchange ใหม่)
 4. ป้อนชื่อที่เรียกง่ายเพื่อระบุเครื่องหมายรับรองดังกล่าว และจากนั้น คลิกที่ ถัดไป (ถัดไป)
 5. ในส่วนของ ขอบเขตของโดเมน (ขอบเขตโดเมน) ให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:
  • หาก CSR ของคุณใช้สำหรับ Wildcard ให้เลือก เปิดใช้งานเอกสารรับรองแบบ Wildcard (เปิดใช้เครื่องหมายรับรองแบบ Wildcard) ป้อนชื่อโดเมนรากสำหรับเครื่องหมายรับรองแบบ Wildcard ของคุณ จากนั้น คลิกที่ ถัดไป (ถัดไป)
  • หาก CSR ของคุณไม่ได้ใช้สำหรับ Wildcard ให้คลิกที่ ถัดไป (ถัดไป) โดยไม่เลือกรายการใดๆ

  หมายเหตุ: หาก CSR ของคุณใช้สำหรับเครื่องหมายรับรองแบบ Wildcard ให้ข้ามขั้นตอนถัดไป

 6. ในส่วน การปรับแต่งค่าการแลกเปลี่ยน (การกำหนดค่า Exchange) ให้เลือกบริการต่อไปนี้ที่คุณต้องการรันอย่างปลอดภัย จากนั้น คลิกที่ถัดไป (ถัดไป):

  หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องทราบว่าวิธีการที่แน่นอนที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณได้รับการกำหนดค่า เพื่อเลือกบริการที่คุณต้องการรัน

  • การแชร์ — เลือก หากคุณต้องการใช้เครื่องหมายรับรองสำหรับการรับมอบสิทธิ์ส่วนกลางของคุณ
  • เซิร์ฟเวอร์การเข้าใช้งานไคลเอ็นต์ (Outlook Web App) — เลือก หากคุณมี Outlook Web App บนอินเทอร์เน็ต จากนั้น ป้อนชื่อโดเมนที่คุณใช้เพื่อเข้าถึง Outlook Web App
  • เซิร์ฟเวอร์การเข้าใช้งานไคลเอ็นต์ (Exchange ActiveSync) — เลือก หากเปิดใช้งาน ActiveSync และจากนั้น ป้อนชื่อโดเมนที่คุณใช้เพื่อเข้าถึง ActiveSync
  • เซิร์ฟเวอร์การเข้าใช้งานไคลเอ็นต์ (บริการบนเว็บ Outlook Anywhere และ Autodiscover) — เลือก หากคุณกำลังใช้บริการบนเว็บสำหรับ Exchange หรือ Outlook ทุกที่ และจากนั้น ป้อนชื่อโฮสต์ขององค์กรของคุณ นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องเลือก หากคุณต้องการบริการ ค้นพบโดยอัตโนมัติ สำหรับอินเทอร์เน็ต หากคุณต้องการ ให้เลือก URL แบบสั้นหรือยาว และจากนั้น ป้อนชื่อโดเมนที่คุณใช้เพื่อเข้าถึง
  • เซิร์ฟเวอร์การเข้าใช้งานไคลเอ็นต์ (POP/IMAP) — เลือก หากคุณกำลังใช้บริการ POP/IMAP ภายในและ/หรือภายนอก ป้อนชื่อโดเมนที่คุณใช้เพื่อเข้าใช้งานทั้งบริการ POP และ IMAP
  • เซิร์ฟเวอร์ของการส่งข้อความแบบรวมศูนย์ — เลือก หากคุณต้องการเครื่องหมายรับรองสาธารณะหรือแบบลงนามด้วยตนเองที่มีการส่งข้อความแบบรวมศูนย์ จากนั้น ป้อนชื่อโดเมนที่มีคุณสมบัติครบ (FQDN) ที่คุณใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของการส่งข้อความแบบรวมศูนย์
  • เซิร์ฟเวอร์ Hub Transport — เลือกหกต้องการใช้ mutal TLS เพื่อปกป้องเมลทางอินเทอร์เน็ตหรือหากต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์นี้สำหรับนำส่งข้อมูลไคลเอนท์ POP/IMAP ไม่ว่าจะเลือกรายการใด คุณจะต้องกรอก FQDN สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  • เซิร์ฟเวอร์แลกเปลี่ยน Legacy — เลือกหากต้องการใช้ชื่อโดเมนเดิมของคุณ จากนั้นกรอกชื่อโดเมนที่เชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์เก่าของคุณ
 7. เลือกชื่อกลาง (ชื่อหลักที่เอกสารรับรอง) คลิก ตั้งเป็นชื่อทั่วไป จากนั้นคลิก ถัดไป
 8. กรอกรายละเอียดในฟิลด์ต่อไปนี้ จากนั้นคลิก ถัดไป:
  • องค์กร — ชื่อเต็มเดิมของบริษัทหรือหน่วยงานของคุณ
  • หน่วยองค์กร - องค์กรภายใน บริษัท ที่รับผิดชอบใบรับรอง ไม่จำเป็นต้องระบุหน่วยขององค์กรเมื่อสร้าง CSR
  • ประเทศ/ภูมิภาค — เลือกประเทศที่หน่วยงานจดทะเบียนตามกฎหมาย
  • เมือง/ท้องที่ — ชื่อเต็มของเมืองที่หน่วยงานจดทะเบียนไว้
  • รัฐ/จังหวัด — ชื่อเต็มของรัฐหรือจังหวัดที่หน่วยงานจดทะเบียนไว้ หากไม่มีรัฐหรือจังหวัด ให้กรอกข้อมูลเมืองของคุณ
 9. คลิก ค้นดู เพื่อบันทึก CSR ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
 10. ระบุตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์ จากนั้นกรอก ชื่อไฟล์ จากนั้นคลิก บันทึก
 11. จากหัวข้อ การแลกเปลี่ยนเอกสารรับรองใหม่ คลิก ถัดไป, ใหม่ จากนั้นเลือกจบ
 12. ระบุตำแหน่ง คัดลอกและวาง CSR ไว้ในแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของเรา
  • ขอรับสำเนาโดยคลิกขวาที่ไฟล์ .req จากนั้นเลือก เปิดด้วย แล้วเลือกโปรแกรมแก้ไขข้อความ เช่น Notepad
  • วางข้อความทั้งหมด รวมทั้ง ----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST---- และ ----END CERTIFICATE REQUEST---- ในแบบฟอร์มคำร้องออนไลน์ของเรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอเอกสารรับรองในแบบฟอร์มคำร้องออนไลน์ของเราได้ตามรายละเอียดใน ขอเครื่องหมายรับรอง SSL ของฉัน หรือ ขอเครื่องหมายรับรอง SSL ของฉัน

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว