เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

Exchange Server 2016: ติดตั้งใบรับรอง


เซิร์ฟเวอร์ผิดประเภทใช่ไหม กลับไปที่ รายการคำแนะนำในการติดตั้ง

หลังจากที่คุณขอใบรับรองในแอพพลิเคชันออนไลน์ของเราและใบรับรองพร้อมสำหรับการติดตั้งแล้ว คุณต้อง ดาวน์โหลดไฟล์ที่เราจัดเตรียมให้

อันดับแรก คุณจะต้องติดตั้งใบรับรองกลางรวมเข้าไปใน Microsoft® Exchange Server 2016 ของคุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดใบรับรองระดับกลางได้จาก คลังจัดเก็บ

และหากต้องการติดตั้งใบรับรอง SSL หลัก คุณต้องดำเนินการกับคำขอที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น นำเข้าไฟล์ใบรับรอง แล้วเลือกบริการที่ต้องการนำใบรับรองไปปรับใช้

การติดตั้ง intermediate Certificate (ใบรับรองกลาง) ใน Microsoft Exchange Server 2016

 1. คลิก Start (เริ่มต้น) จากนั้น คลิก Run... (รัน)
 2. พิมพ์ mmc แล้วคลิก OK หน้าต่าง Microsoft Management Console (Console1) จะเปิดขึ้น
 3. ในหน้าต่าง Console1 ให้คลิก File (ไฟล์) จากนั้นเลือก Add/Remove Snap-in (เพิ่ม/ลบ Snap In)
 4. ในหน้าต่าง Add or Remove Snap-ins (เพิ่มหรือลบ Snap-in) ให้เลือก Certificates (ใบรับรอง) จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)
 5. ในหน้าต่าง Computer Account (บัญชีคอมพิวเตอร์) ให้เลือก Computer Account (บัญชีคอมพิวเตอร์) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 6. ในหน้าต่าง Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร์) ให้เลือก Local Computer (คอมพิวเตอร์ในระบบ) จากนั้นคลิก Finish (เสร็จสิ้น)
 7. ในหน้าต่าง Add or Remove Snap-ins (เพิ่มหรือลบ Snap-in) ให้คลิก OK
 8. ในหน้าต่าง Console1 ให้คลิก + เพื่อขยายโฟลเดอร์ Certificates (Local Computer) (ใบรับรอง (คอมพิวเตอร์ในระบบ)) ทางด้านซ้าย
 9. คลิกขวา Intermediate Certification Authorities (หน่วยงานที่ออกใบรับรองระดับกลาง), วางเมาส์ที่ All Tasks (งานทั้งหมด) จากนั้นคลิกImport (นำเข้า)
 10. ในหน้าต่าง Certificate Import Wizard (ตัวช่วยสร้างการอิมพอร์ตใบรับรอง) ให้คลิก Next (ถัดไป)
 11. คลิก Browse (ค้นดู) เพื่อหาไฟล์ใบรับรองกลาง
 12. ในหน้าต่าง Open (เปิด) เปลี่ยนตัวกรองสกุลไฟล์เป็น PKCS #7 Certificates (*.spc;*.p7b) เลือกไฟล์ *_iis_intermediates.p7b จากนั้นคลิก Open (เปิด)
 13. ในหน้าต่าง Certificate Import Wizard (ตัวช่วยสร้างการอิมพอร์ตใบรับรอง) ให้คลิก Next (ถัดไป)
 14. เลือก Place all certificates in the following store (จัดวางใบรับรองทั้งหมดในที่เก็บต่อไปนี้) จากนั้นจึงคลิก Browse (เรียกดู)
 15. ในหน้าต่าง Select Certificate Store (เลือกที่เก็บใบรับรอง) ให้เลือก Intermediate Certification Authorities (หน่วยงานที่ออกใบรับรองระดับกลาง) จากนั้นจึงคลิก OK
 16. ในหน้าต่าง Certificate Import Wizard (ตัวช่วยสร้างการอิมพอร์ตใบรับรอง) ให้คลิก Next (ถัดไป)
 17. คลิก Finish (เสร็จสิ้น)
 18. คลิก OK
 19. ปิดหน้าต่าง Console1 จากนั้นจึงคลิก No (ไม่) เพื่อลบการตั้งค่าคอนโซล

การติดตั้งใบรับรอง SSL ใน Microsoft Exchange Server 2016

 1. ล็อกอินเข้าสู่ Exchange Admin Center
 2. จากเมนูทางด้านซ้าย ให้เลือก Servers (เซิร์ฟเวอร์) แล้วคลิก Certificates (ใบรับรอง)
 3. เลือกใบรับรองของคุณ (มีสถานะ “Pending request” (คำขอที่ค้างอยู่)) แล้วคลิก Complete (เสร็จสมบูรณ์)
 4. ในส่วนของ File to import from (ไฟล์ที่ต้องการนำเข้าจาก) ให้ป้อนพาธอขงไฟล์ใบรับรองที่เราให้ไว้ (เช่น \\server\folder\coolexample.crt) แล้วคลิก OK Exchange ติดตั้งใบรับรองของคุณ
 5. ในส่วน Certificates (ใบรับรอง) ให้เลือกใบรับรองของคุณอีกครั้ง (สถานะเปลี่ยนเป็น “Valid” (ถูกต้องสมบูรณ์)) แล้วคลิก Edit (แก้ไข) (ไอคอนดินสอ)
 6. คลิก Services (บริการ) เลือกบริการที่ต้องการนำใบรับรองไปปรับใช้ (SMTP, UM, UM call router, IMAP, POP และ/หรือ IIS), แล้วคลิก OK ใบรับรองของคุณพร้อมใช้งานกับ Exchange 2016 แล้ว

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สาม เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์