อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

ส่งต่ออีเมลไปยังกล่องขาเข้า Professional Email ของฉัน

ส่งต่ออีเมลจากบัญชีอื่นๆ (เช่น Gmail, Yahoo, หรือ Outlook บนเว็บ) ไปยังกล่องขาเข้า Professional Email ของคุณ

หากผู้ให้บริการอีเมลของคุณรองรับการส่งต่ออีเมล ก็น่าจะมีการตั้งค่าหรือตัวเลือกคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณตั้งค่าการส่งต่ออีเมลได้ หากเป็นเช่นนั้น ให้เลือกตัวเลือกดังกล่าวและระบุที่อยู่ Professional Email ของคุณเป็นที่อยู่ที่คุณต้องการส่งต่อข้อความอีเมล

หากคุณไม่พบการตั้งค่าอีเมลส่งต่อ ลองแจ้งผู้ให้บริการอีเมลปัจจุบันของคุณให้ส่งต่ออีเมลไปยังที่อยู่อีเมลใหม่ของคุณ ซึ่งเรียกว่าบริการ Mail Relay

ข้อมูลเพิ่มเติม