เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

สร้าง CSR (Certificate Signing Request) สำหรับ Google App Engine ของฉัน

ก่อนที่คุณจะร้องขอ Certificate ให้ใช้ Google Cloud Shell เพื่อสร้าง Certificate Signing Request (CSR) สำหรับ Google App Engine ของคุณบน Google Cloud Platform

หากคุณใช้งาน Google Compute Engine แทน Google App Engine คุณจะต้องเชื่อมต่อไปยังอินสแตนซ์ของคุณและติดตั้ง Certificate ด้วยตนเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Cloud Platform ของคุณทาง https://console.cloud.google.com
 2. ใน Navigation menu (เมนูนำทาง) ด้านซ้าย ให้เลือก App Engine
 3. คลิกที่ไอคอนเปิดใช้งาน Cloud Shell ที่ด้านบนของหน้า
 4. เปิดใช้งาน Cloud Shell

 5. หน้าต่างคอนโซลใหม่จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้า
 6. ในคอนโซล ให้นำทางไปยังไดเรกทอรีบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่จัดเก็บ Certificate และไฟล์คีย์
 7. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างคีย์ส่วนตัวและ Certificate Signing Request ของคุณ:
 8. openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout coolexample.com.key -out coolexample.com.csr
  • coolexample.com ควรแทนที่ด้วยชื่อโดเมนจริงของคุณ
 9. คุณจะเห็นพร้อมท์ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้โดยใช้ตัวอักษรและตัวเลขภาษาอังกฤษมาตรฐานเท่านั้น:
 10. ช่องคำอธิบาย
  ชื่อประเทศ (รหัสตัวอักษร 2 ตัว)รหัสประเทศสองตัวอักษรตามรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ที่หน่วยงานของคุณจดทะเบียนไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  รัฐหรือจังหวัด (ชื่อเต็ม)ชื่อรัฐที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน อย่าใช้ตัวย่อ
  ชื่อสถานที่ (เช่น เมือง)ชื่อเมืองที่ใช้จดทะเบียน/เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน อย่าใช้ตัวย่อ
  ชื่อองค์กร (เช่น บริษัท )ชื่อธุรกิจของคุณที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากคุณจะลงทะเบียนแบบรายบุคคล ให้ป้อนชื่อผู้ขอเครื่องหมายรับรอง
  ชื่อหน่วยองค์กร (เช่น แผนก)ป้อนชื่อ DBA (Doing Business As) ของคุณหากมี ไม่จำเป็นต้องระบุหน่วยขององค์กรเมื่อสร้าง CSR
  ชื่อสามัญ (เช่น ชื่อของคุณหรือชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์คุณ)ชื่อโดเมนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือ URL ที่คุณต้องการรักษาความปลอดภัย
  หมายเหตุ: หากคุณขอ Wildcard Certificate ให้เพิ่มเครื่องหมายดอกจัน (*) ทางด้านซ้ายของชื่อทั่วไปที่คุณต้องการ Wildcard เช่น * .coolexample.com
  ที่อยู่อีเมลหากมี ให้ระบุที่อยู่อีเมล
  รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาควรเว้นว่างไว้ (เพียงกดปุ่ม Enter)
  ชื่อบริษัทที่เป็นตัวเลือกควรเว้นว่างไว้ (เพียงกดปุ่ม Enter)
 11. ตอนนี้ไฟล์ .key และ .csr ของคุณอยู่ในไดเรกทอรีปัจจุบันของคุณแล้ว
 12. คุณจะต้องเปิดไฟล์ coolexample.com.csr และคัดลอกเนื้อหาไว้สำหรับขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากที่สร้าง CSR แล้ว คุณจะต้องร้องขอเครื่องหมายรับรองของคุณ วิธีในการร้องขอเครื่องหมายรับรองนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องหมายรับรองที่คุณมี:

ประเภทขั้นตอนต่อไป
เครื่องหมายรับรอง SSL การรับประกันมาตรฐานขอเครื่องหมายรับรอง SSL ของฉัน
เครื่องหมายรับรองการตรวจสอบแบบดีลักซ์หรือแบบขยาย ขอเครื่องหมายรับรอง SSL ของฉัน
Driver Signing Certificate หรือ Code Signing Certificate

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สาม เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์