GoDaddy วิธีใช้

เมนูบริการด้านโฮสติ้ง

บางครั้งคุณก็ต้องใช้ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสบการณ์สำหรับงานที่ซับซ้อน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์ การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ หรือการสแกนพื้นที่ดิสก์ที่ใช้งาน GoDaddy สามารถช่วยได้หากใช้บริการด้านโฮสติ้งของเรา บริการแต่ละรายการนี้มีคุณสมบัติมากกว่าที่ข้อความเกี่ยวกับการสนับสนุนได้ระบุไว้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของเรา

หมายเหตุ: ติดต่อไกด์ GoDaddy ของเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดราคาและกระบวนการส่งคำขอสำหรับบริการด้านโฮสติ้งของคุณ

บริการโฮสติ้ง Virtual Private Server (VPS)

บริการรายละเอียดบริการประกอบด้วย
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพขั้นสูง
(บริการฟรี)
เราจะสแกนการกำหนดค่าและการบันทึกข้อผิดพลาดของ Apache/MySQL/PHP ของคุณแล้วแนะนำบริการด้านโฮสติ้งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ได้

เฉพาะ Linux (ที่ใช้ WHM/cPanel หรือ Plesk) เท่านั้น

 • สแกนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ แอพพลิเคชันที่ติดตั้ง และการบันทึกข้อผิดพลาดของคุณ
 • เมื่อได้ผลการสแกน ระบบจะแนะนำบริการการเพิ่มประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัยด้านโฮสติ้งให้
บริการการเพิ่มประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ Linux ของเรามีการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับ Apache และ MySQL ที่มีประสิทธิภาพดีสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ให้เหมาะกับทรัพยากรที่มีในเซิร์ฟเวอร์ (RAM/CPU) เราจะสามารถกำจัดประสิทธิภาพคอขวดออกได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจทำให้เซิร์ฟเวอร์มีปริมาณโหลดสูง, Apache เกิดข้อผิดพลาด และส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของเว็บไซต์

เฉพาะ Linux (ที่ใช้ WHM/cPanel หรือ Plesk) เท่านั้น

 • เพิ่มประสิทธิภาพให้ Apache
 • เพิ่มประสิทธิภาพให้ MySQL
 • อัพเดต Apache MPM
 • ติดตั้งและเปิดใช้งาน PHP-FPM
 • ติดตั้งและกำหนดค่า OPCache
 • ติดตั้งและเปิดใช้งาน NGINX
 • ติดตั้ง Memcached และไลบรารี PHP
 • กำหนดค่าการแคชของ Memcached บนเว็บไซต์ WordPress มากสุด 3 เว็บไซต์
 • แนะนำเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่ควรปรับปรุงในเว็บไซต์ที่โฮสต์
 • ลบซอฟต์แวร์ที่เก่าแล้ว (เช่น PHP เวอร์ชันเก่า)
บริการรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าไฟร์วอลล์ จำกัดการเข้าใช้งานรูทในเซิร์ฟเวอร์ และดำเนินขั้นตอนเพื่อปิดกั้นการพยายามบุกรุกแล้ว ความปลอดภัยโดยรวมของเซิร์ฟเวอร์อาจเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างมาก
 • ติดตั้งไฟร์วอลล์พร้อมกับ GUI (ไฟร์วอลล์ Plesk หรือ CSF)
 • IP การสนับสนุนที่อยู่ในรายการที่อนุญาต, IP การติดตามตรวจสอบ และ IP ของคุณ
 • ปิดกั้นการเข้าถึงพอร์ต SSH/พอร์ต RDP จากทุก IP ที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่อนุญาต
 • แนะนำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านอื่นๆ

เฉพาะ Linux เท่านั้น

 • ติดตั้ง Fail2Ban
 • ติดตั้ง DDoS Deflate

เฉพาะ Windows เท่านั้น

 • ปรับใช้การอัพเดต Windows ทั้งหมด
 • กำหนดค่าการอัพเดต Windows ในอนาคตให้ติดตั้งโดยอัตโนมัติ
บริการการตรวจสอบพื้นที่ดิสก์เมื่อพื้นที่ดิสก์เต็มแล้ว อาจทำให้ทั้งเซิร์ฟเวอร์หยุดทำงานได้ เราสามารถบังคับเข้าใช้งานรูทและส่งรายงานการใช้งานดิสก์ของคุณได้ เมื่อได้รับการอนุญาตจากคุณ เราสามารถลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกได้เพื่อคืนค่าการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นปกติ หรือคุณจะลบไฟล์ออกด้วยตัวเองโดยอิงตามรายงานของเราก็ได้
 • สแกนการใช้งานดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์
 • ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น (เช่น การบันทึกข้อผิดพลาดขนาดใหญ่, การสำรองข้อมูล WHM ที่ไม่สมบูรณ์หรือเก่าแล้ว หรือ Inode ที่เกินจำนวน)
 • รับรายงานเกี่ยวกับการใช้งานปัจจุบัน
บริการตรวจสอบอีเมลสแปมการใช้ช่องทางการรับส่งอีเมลที่มีจนหมด หรือการที่ช่องทางการรับส่งถูกระงับเนื่องจากมีสแปมจำนวนมากเกินไปอาจส่งผลให้ข้อความตีกลับหรือทำให้คิวเมลหยุดประมวลผลได้ เราจะตรวจสอบประวัติอีเมลของคุณ ระบุหาเมลขาออกที่ไม่รู้จัก และเมื่อได้รับการอนุญาตจากคุณ เราจะดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้เมลกลับมาทำงานอีกครั้ง
 • ค้นหาแหล่งที่มาของกิจกรรมอีเมลสแปมขาออก
 • ดำเนินการเพื่อหยุดการสแปมขาออก หากทำได้ (ตัวอย่างเช่น รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชีอีเมลหรือปิดใช้งานไฟล์มัลแวร์)
 • ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น (ตัวอย่างเช่น ลบบัญชีส่งต่ออีเมลหรือเพิ่ม Captcha ให้กับแบบฟอร์มติดต่อ)
บริการที่กำหนดได้เองเราจะตรวจทานคำขอของคุณ และหากเราสามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบ การดำเนินการของเราอาจถือเป็นบริการแบบ “สุดความสามารถ” โดยไม่รับรองว่าจะทำสำเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคำขอของคุณเป็นอย่างไร บริการแบบสุดความสามารถของเราจะไม่สามารถคืนเงินได้
 • ไม่พบสิ่งที่คุณมองหาในรายการนี้ใช่ไหม ติดต่อไกด์ GoDaddy เพื่อเรียนรู้ว่าคำขอของคุณมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์เป็นบริการที่กำหนดได้เองหรือไม่

โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันและ Managed WordPress

บริการรายละเอียดบริการประกอบด้วย
การคืนค่าโฮสติ้งการคืนค่าโฮสติ้งมีจุดประสงค์เพื่อคืนค่าเนื้อหาจากแผนโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันที่ได้ย้ายไปเป็นแผนโฮสติ้งใหม่แล้ว หรือคืนค่าแผนโฮสติ้งที่ใช้อยู่ให้กลับไปอยู่ในสถานะในอดีต
หมายเหตุ: หากต้องการย้ายข้อมูลเว็บไซต์ที่มีอยู่ไปยังแผนโฮสติ้งใหม่ ให้ลองดูเกี่ยวกับบริการย้ายข้อมูลเว็บไซต์ของเรา

Web Hosting (cPanel), โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) และ Managed WordPress

 • คืนค่าแผนโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันที่เคยลบไป
 • คืนค่าแผนโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันที่ใช้อยู่ให้กลับไปอยู่ในสถานะในอดีต

ข้อมูลเพิ่มเติม