เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

ติดตั้งเครื่องหมายรับรอง SSL บนเซิร์ฟเวอร์ Apache (Ubuntu) ของฉันด้วยตัวเอง


เซิร์ฟเวอร์ผิดประเภทใช่ไหม กลับไปที่ รายการคำแนะนำในการติดตั้ง

หลังจากอนุมัติคำขอเครื่องหมายรับรอง แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดเครื่องหมายรับรองของคุณจากตัวจัดการ SSL และติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ Apache ของคุณ หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเรียกใช้งาน CentOS แทน Ubuntu โปรดไปที่ติดตั้งเครื่องหมายรับรอง SSL บนเซิร์ฟเวอร์ Apache (CentOS) ของฉันด้วยตัวเอง

 1. ค้นหาไดเรกทอรีบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่จัดเก็บเครื่องหมายรับรองและไฟล์คีย์ จากนั้นอัพโหลดเครื่องหมายรับรองระดับกลาง (gd_bundle.crt หรือที่คล้ายกัน) และเครื่องหมายรับรองหลัก (ไฟล์ .crt ที่มีชื่อแบบสุ่ม) ลงในโฟลเดอร์ดังกล่าว
  • คุณควรทำให้ไฟล์เหล่านี้อ่านได้โดยใช้รากเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย
 2. ค้นหาไฟล์กำหนดค่า Apache ของคุณ
  • ในการกำหนดค่าเริ่มต้น คุณสามารถค้นหาไฟล์ชื่อ apache2.conf ในโฟลเดอร์ /etc/apache2 ได้
  • หากคุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของตนต่างกัน คุณอาจค้นหาไฟล์ดังกล่าวได้ด้วยคำสั่งต่อไปนี้:
  • grep -i -r "SSLCertificateFile" /etc/apache2/
   • /etc/apache2/ อาจแทนที่ด้วยไดเรกทอรีฐานของการติดตั้ง Apache ของคุณได้
 3. เปิดไฟล์นี้ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความที่คุณชื่นชอบ
 4. ในไฟล์ apache2.conf ให้ค้นหาบล็อค < VirtualHost >
 5. ให้คัดลอกบล็อคนี้มาวางไว้ใต้บล็อค < VirtualHost > ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณพร้อมใช้งานทั้งในการเชื่อมต่อแบบปลอดภัย (https) และแบบไม่ปลอดภัย (http)
 6. ขณะนี้คุณสามารถปรับแต่งบล็อค < VirtualHost > ที่คัดลอกมานี้ได้เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ตัวอย่างการกำหนดค่ามีดังต่อไปนี้:
 7. <VirtualHost xxx.xxx.x.x:443>
  	DocumentRoot /var/www/coolexample
  	ServerName coolexample.com www.coolexample.com
  		SSLEngine on
  		SSLCertificateFile /path/to/coolexample.crt
  		SSLCertificateKeyFile /path/to/privatekey.key
  		SSLCertificateChainFile /path/to/intermediate.crt
  </VirtualHost>
  • อย่าลืมพอร์ต 443 ที่เพิ่มไว้ท้าย IP เซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  • DocumentRoot และ ServerName ควรตรงกับบล็อค < VirtualHost > ต้นฉบับของคุณ
  • สามารถแทนตำแหน่งไฟล์ที่เหลือ /path/to/... ด้วยไดเรกทอรีและชื่อไฟล์ที่กำหนดเองของคุณได้
 8. ขั้นแรก ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดของไฟล์กำหนดค่า Apache:
 9. apache2ctl configtest
 10. ยืนยันว่าผลการทดสอบออกมาเป็น Syntax OK (ไวยากรณ์ใช้ได้) หากไม่ได้คำตอบดังกล่าว ให้ทบทวนไฟล์กำหนดค่าของคุณ
 11. คำเตือน: ระบบจะไม่เริ่มให้บริการ Apache อีกครั้งหากไฟล์กำหนดค่าของคุณมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

 12. หลังจากยืนยันคำตอบ Syntax OK (ไวยากรณ์ใช้ได้) แล้ว ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเริ่ม Apache ใหม่:
 13. apache2ctl restart

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สาม เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์