เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

ติดตั้งเครื่องหมายรับรอง SSL บนเซิร์ฟเวอร์ AWS ของฉันด้วยตัวเอง


เซิร์ฟเวอร์ผิดประเภทใช่ไหม กลับไปที่ รายการคำแนะนำในการติดตั้ง

หลังจากอนุมัติคำขอ Certificate แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลด Certificate ของคุณจากตัวจัดการ SSL และติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ Amazon Web Services (AWS) ของคุณ คู่มือนี้มุ่งเน้นเรื่อง Application Load Balancer (ALB) ภายในแพลตฟอร์ม Elastic Load Balancer (ELB)

หมายเหตุ:
• คุณสามารถสร้าง Certificate Signing Request (CSR) บนอินสแตนซ์ Elastic Compute Cloud (EC2) ของคุณได้ โดยทำได้หลายวิธี โปรดดูเอกสารประกอบเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• หากคุณใช้บริการ Elastic Container (ECS) คุณจะต้องเชื่อมต่อกับ Windows ของคุณ หรืออินสแตนซ์ Linux และติดตั้ง Certificate ด้วยตัวเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Amazon EC2 Console ของคุณที่ https://console.aws.amazon.com/ec2
 2. ใน Navigation menu (เมนูนำทาง) ด้านซ้าย ให้ขยาย NETWORK & SECURITY (เครือข่ายและความปลอดภัย) และเลือก Load Balancers (โหลดบาลานเซอร์)
 3. ในแผงหลัก ให้เลือกโหลดบาลานเซอร์ที่คุณต้องการอัพโหลด Certificate
 4. ในส่วนใหม่ด้านล่าง ให้คลิกที่แท็บ Listeners (ตัวรับ)
 5. คลิก Change (เปลี่ยน) ในคอลัมน์ เครื่องหมายรับรอง SSL สำหรับ HTTPS (Secure HTTP)Load Balancer Protocol ของคุณ
 6. ในหน้าต่าง Select Certificate (เลือก Certificate) ใหม่ ให้คลิกปุ่มตัวเลือกสำหรับ Upload a new เครื่องหมายรับรอง SSL to AWS Identity and Access Management (IAM) (อัพโหลดเครื่องหมายรับรอง SSL ใหม่ไปยัง AWS Identity and Access Management (IAM)
 7. สำหรับชื่อเครื่องหมายรับรอง ให้พิมพ์ชื่อที่จะช่วยให้คุณสามารถระบุ SSL ของคุณได้อย่างง่ายดายในภายหลัง
 8. สำหรับช่องคีย์ส่วนตัว เพียงวางข้อความจากไฟล์ coolexample.com.key ของคุณ
  • ซึ่งควรมีบรรทัด "----- BEGIN RSA PRIVATE KEY -----" และ "----- END RSA PRIVATE KEY -----"
 9. สำหรับช่อง เครื่องหมายรับรองคีย์สาธารณะ เพียงแค่วางข้อความจากไฟล์ .crt ที่ตั้งชื่อแบบสุ่มของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าควรมีบรรทัด "----- BEGIN CERTIFICATE -----" และ "----- END CERTIFICATE -----"
 10. สำหรับช่องสายเครื่องหมายรับรอง เพียงวางข้อความจากไฟล์ gd_bundle.crt (หรือที่คล้ายกัน) ของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าควรมีบรรทัด "----- BEGIN CERTIFICATE -----" และ "----- END CERTIFICATE -----"
  • คุณควรมีกลุ่มเครื่องหมายรับรองรวมสามกลุ่มในช่องข้อความนี้
 11. คลิกปุ่ม บันทึกสีน้ำเงินเพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง SSL ของคุณ

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สาม เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์