เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

พิมพ์คำสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของฉัน

พิมพ์คำสั่งซื้อเพื่อส่งเป็นใบแจ้งหนี้หรือบันทึกการจัดส่ง หรือดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ระบบจะดาวน์โหลดคำสั่งซื้อเป็นไฟล์ CSV (Comma Separated Values) ซึ่งสามารถเปิดดูได้ในโปรแกรมสเปรดชีตส่วนใหญ่ เช่น Excel

  1. ไปที่ หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
  2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการที่อยู่ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
  3. บนแดชบอร์ดของคุณให้ขยาย ร้านค้า แล้วเลือก คำสั่งซื้อ
  4. เลือกกาเครื่องหมายคำสั่งซื้อหนึ่งรายการขึ้นไปที่คุณต้องการพิมพ์
  5. เลือกว่าจะซ่อนรายละเอียดราคาหรือไม่ เช่น ในรายการบรรจุสินค้า
  6. เลือก ดูตัวอย่าง เพื่อเปิดใบแจ้งหนี้ในแท็บใหม่
  7. พิมพ์หรือบันทึกคำสั่งซื้อตามเบราว์เซอร์ของคุณ
    หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนหัวใบแจ้งหนี้จะอิงตามชื่อเว็บไซต์ของคุณในการตั้งค่าโปรแกรมแก้ไขเว็บไซต์ แล้วตามด้วยข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการติดต่อในใบแจ้งหนี้จะอิงตามข้อมูลธุรกิจของคุณในการตั้งค่า และในส่วนร้านค้า ให้เลือกทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม