อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

ใช้การตั้งค่า IMAP เพื่อเพิ่ม Workspace Email ของฉันในไคลเอ็นต์

เพิ่ม Professional Email ในไคลเอ็นต์โดยใช้การตั้งค่า IMAP ต่อไปนี้ Internet Message Access Protocol (IMAP) จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงอีเมลที่เก็บไว้บนเมลเซิร์ฟเวอร์จากอุปกรณ์หลายเครื่องได้

ป้อนข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าต่อไปนี้:

  • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมล
  • รหัสผ่าน: รหัสผ่านอีเมล
  • เซิร์ฟเวอร์ IMAP: imap.secureserver.net
  • ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL
  • พอร์ต: 993

แล้วป้อนข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ขาออก:

  • เซิร์ฟเวอร์ SMTP: smtpout.secureserver.net
  • ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL
  • พอร์ต: 465

หากการตั้งค่าเหล่านี้ไม่เป็นผลสำหรับคุณ ลองดูว่ามีตัวเลือกที่ต้องลงใช้เข้าใช้หรือไม่ แล้วเปิดตัวเลือกนั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • หากทำตามขั้นตอนแล้วแต่ยังรับหรือส่งอีเมลไม่ได้ โปรดติดต่อ GoDaddy ไกด์เพื่อขอความช่วยเหลือ คุณอาจต้องทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพิ่ม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ใดและใช้ ISP ใด