เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

เครื่องหมายรับรอง SSL แบบหลายโดเมน (UCC) คืออะไร

Unified Communications Certificate (UCC) เป็น SSL Certificate ที่ปกป้องโดเมนและโดเมนย่อยหลายรายการ UCC Certificate สามารถใช้บนผลิตภัณฑ์โฮสติ้งของ GoDaddy เพื่อปกป้องหลายเว็บไซต์ได้

เครื่องหมายรับรองนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Microsoft® Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 และ Microsoft Live® Communications Server

ในขณะที่ข้อมูล Site Seal และเครื่องหมายรับรอง "ที่ออกให้แก่" จะแสดงรายการชื่อโดเมนหลักเท่านั้น แต่โดเมนและโดเมนย่อยทั้งหมดของคุณจะแสดงอยู่ในเครื่องหมายรับรองเดียวกัน หากไม่ต้องการให้เว็บไซต์แสดงว่าเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น คุณไม่ควรใชเครื่องหมายรับรองประเภทนี้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถอัพเกรด UCC เพื่อรวมชื่อมากกว่านี้ได้อีกแล้ว หากคุณใช้ช่องทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องหมายรับรอง UCC ปัจจุบันของคุณและคุณต้องให้ครอบคลุมอีกโดเมนด้วย คุณจะจำเป็นต้องซื้อเครื่องหมายรับรองใหม่เพื่อเพิ่มชื่อโดเมนอื่น

ขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม