SSL Sertifikaları Yardım

Apache sunucunuza (CentOS) manuel olarak SSL sertifikası yükleme


Doğru sunucu türü değil mi? Lütfen yükleme talimatları listesine geri dönün.

Sertifika talebiniz onaylandıktan sonra ilgili sertifikayı SSL yöneticisinden indirebilir ve Apache sunucunuza yükleyebilirsiniz. Sunucunuz CentOs yerine Ubuntu çalıştırıyorsa bkz. Apache sunucunuza (Ubuntu) manuel olarak SSL sertifikası yükleme.

 1. Sunucuda sertifika ve anahtar dosyalarının bulunduğu dizini bulun ve ara sertifikanız (gd_bundle.crt veya benzeri) ile birincil sertifikanızı (rastgele ada sahip .crt dosyası) bu klasöre yükleyin.
  • Güvenlik nedeniyle bu dosyaları sadece kök kullanıcı tarafından okunabilecek şekilde ayarlamanız gerekir.
 2. Apache yapılandırma dosyanızı bulun.
  • Varsayılan yapılandırmada /etc/httpd klasöründe httpd.conf adlı bir dosya olacaktır.
  • Sunucunuzu farklı bir şekilde yapılandırdıysanız dosyayı bulmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
  • grep -i -r "SSLCertificateFile" /etc/httpd/
   • /etc/httpd/ yerine Apache yüklemenizin temel dizinini yazabilirsiniz.
 3. Bu dosyayı istediğiniz metin düzenleyici ile açın.
 4. httpd.conf dosyanızın içinde VirtualHost> bloğunu bulun.
 5. Sitenizin hem güvenli (https) hem de güvenli olmayan (http) bağlantılarla kullanılabilmesi için bu bloğu kopyalayın ve mevcut VirtualHost> bloğunun hemen altına yapıştırın.
 6. VirtualHost> bloğunun bu kopyasını güvenli bağlantılar için yapılandırabilirsiniz. Aşağıda örnek bir yapılandırma verilmiştir:
 7. VirtualHost xxx.xxx.x.x:443>
  	DocumentRoot /var/www/guzelornek
  	ServerName guzelornek.com www.guzelornek.com
  		SSLEngine on
  		SSLCertificateFile /path/to/guzelornek.crt
  		SSLCertificateKeyFile /path/to/privatekey.key
  		SSLCertificateChainFile /path/to/intermediate.crt
  /VirtualHost>
  • Sunucunuzun IP adresinin sonuna 443 numaralı bağlantı noktasını eklemeyi unutmayın.
  • DocumentRoot ve ServerName, özgün VirtualHost> bloğu ile aynı olmalıdır.
  • Diğer /path/to/... dosya konumlarını özel dizin ve dosya adlarıyla değiştirebilirsiniz.
 8. Öncelikle Apache yapılandırma dosyanızda hata olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
 9. apachectl configtest
 10. Test sonucunda Syntax OK yanıtının döndürüldüğünden emin olun. Aksi takdirde yapılandırma dosyalarınızı gözden geçirin.
 11. Uyarı: Yapılandırma dosyalarınızda söz dizimi hatası olması halinde Apache hizmeti yeniden başlatılmaz.

 12. Syntax OK yanıtını aldıktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırarak Apache hizmetini yeniden başlatın:
 13. apachectl restart

Not: Size kolaylık olması açısından, belirli üçüncü taraf ürünlerinin kullanımına dair bilgileri sağlarız, ancak üçüncü taraf ürünlerini önermez ya da doğrudan desteklemeyiz ve söz konusu ürünlerin işlevi ya da güvenirliğinden sorumlu değiliz. Üçüncü taraf işaretler ve logolar, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.