SSL Sertifikaları Yardım

IIS 8 sunucunuza manuel olarak SSL sertifikası yükleme


Doğru sunucu türü değil mi? Lütfen yükleme talimatları listesine geri dönün.

Sertifika talebiniz onaylandıktan sonra ilgili sertifikayı SSL yöneticisinden indirebilir ve IIS 8 sunucunuza yükleyebilirsiniz.

Sertifika dosyalarınızı sunucuya kopyalama

 1. Sunucuda sertifika ve anahtar dosyalarının bulunduğu dizini bulun ve ara sertifikanız (gd_iis_intermediates.p7b veya benzeri) ile birincil sertifikanızı (rastgele ada sahip .crt dosyası) bu klasöre yükleyin.

Microsoft Yönetim Konsolu'na (MMC) Sertifika Ek Bileşeni ekleme

 1. Start (Başlat) Menüsüne ve ardından Run (Çalıştır) seçeneğine tıklayın.
 2. Açılan ekranda mmc yazın ve OK (Tamam) seçeneğine tıklayın.
 3. File (Dosya) menüsüne ve ardından Add/Remove Snap-in (Ek Bileşen Ekle/Kaldır) seçeneğine tıklayın.
 4. Yeni pencerede Add (Ekle) düğmesine tıklayın.
 5. Yeni pencerede Certificates'ı (Sertifikalar) seçip Add (Ekle) seçeneğine tıklayın.
 6. Ek bileşen için Computer account’u (Bilgisayar hesabı) seçin ve Next (İleri) seçeneğine tıklayın.
 7. Local computer (Yerel bilgisayar) ve ardından Finish (Son) seçeneğine tıklayın.
 8. Add Standalone Snap-in (Bağımsız Ek Bileşen Ekle) penceresinde Close (Kapat) seçeneğine tıklayın.
 9. Add/Remove Snap-in (Ek Bileşen Ekle/Kaldır) penceresinde OK (Tamam) seçeneğine tıklayın.

Ara SSL Sertifikasını içe aktarma

 1. MMC Konsolunda simgesine tıklayarak Certificates (Local Computer) (Sertifikalar (Yerel Bilgisayar)) seçeneğini genişletin.
 2. Intermediate Certification Authorities (Ara Sertifika Yetkilileri) klasörüne sağ tıklayın, farenizi All Tasks (Tüm Görevler) üzerine getirin ve Import (İçeri Aktar) seçeneğine tıklayın.
 3. Yeni pencerede Next (İleri) seçeneğine tıklayın.
 4. Browse'a (Gözat) tıklayın, önceden yüklediğiniz ara sertifika dosyasını bulun ve Open (Aç) seçeneğine tıklayın.
 5. Next (İleri) seçeneğine tıklayın, sertifika bilgilerinin doğru olduğundan emin olun ve Finish (Son) seçeneğine tıklayın.
 6. The import was successful (İçeri aktarma başarılı oldu) bildirimini kapatın.

SSL sertifikanızı yükleme

 1. Start (Başlat) Menüsüne ve ardından Run (Çalıştır) seçeneğine tıklayın.
 2. Açılan ekranda inetmgr yazın ve OK (Tamam) seçeneğine tıklayarak Internet Information Services (IIS) Yöneticisi'ni başlatın.
 3. Sol taraftaki Connections (Bağlantılar) panelinde Sunucunuzun Adına tıklayın.
 4. Ana panelin IIS bölümünde Server Certificates (Sunucu Sertifikaları) seçeneğine çift tıklayın.
 5. Sağdaki Actions (Eylemler) panelinden Complete Certificate Request (Sertifika Talebini Tamamla) seçeneğine tıklayın.
 6. Yeni pencerede ... öğesine tıklayarak önceden yüklediğiniz birincil sertifika dosyasını bulun ve Open (Aç) seçeneğine tıklayın.
 7. Bu sertifikayı ileride kolayca tanımlayabilmek için Kolay ad ekleyin.
 8. Certificate store (Sertifika deposu) seçeneğinde Personal'ı (Kişisel) seçip OK (Tamam) seçeneğine tıklayın.

SSL sertifikasını bağlama

 1. Sol taraftaki Connections (Bağlantılar) panelinde simgesine tıklayarak Sites (Siteler) klasörünü genişletin.
 2. SSL sertifikasını yüklemeyi planladığınız Sitenin Adına tıklayın.
 3. Sağ taraftaki Actions (Eylemler) panelinde Edit Site (Siteyi Düzenle) bölümünü bulun ve Bindings (Bağlamalar) seçeneğine tıklayın.
 4. Yeni pencerede Add (Ekle) seçeneğine tıklayın ve aşağıdaki bilgileri girin:
  • Type (Tür): https öğesini seçin.
  • IP Address (IP Adresi): All Unassigned (Tümü Atanmamış) öğesini seçin.
  • Port (Bağlantı Noktası): 443 yazın.
  • Host name (Ana bilgisayar adı): Bu alanı boş bırakın.
  • SSL Certificate (SSL Sertifikası): En son yüklediğiniz SSL sertifikasını seçin.
 5. OK (Tamam) seçeneğine tıklayarak girişleri onayladıktan sonra Site Bindings (Site Bağlamaları) penceresinde Close (Kapat) seçeneğine tıklayın.

IIS'i yeniden başlatma

 1. Sağ taraftaki Actions (Eylemler) panelinde Manage Website (Web Sitesini Yönet) bölümünü bulun ve Restart (Yeniden Başlat) seçeneğine tıklayın.

Not: Size kolaylık olması açısından, belirli üçüncü taraf ürünlerinin kullanımına dair bilgileri sağlarız, ancak üçüncü taraf ürünlerini önermez ya da doğrudan desteklemeyiz ve söz konusu ürünlerin işlevi ya da güvenirliğinden sorumlu değiliz. Üçüncü taraf işaretler ve logolar, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.