SSL Sertifikaları Yardım

Microsoft Azure Web Uygulamanıza manuel olarak SSL sertifikası yükleme

Sertifika talebiniz onaylandıktan sonra SSL yöneticisinden sertifikanızı indirebilir ve Microsoft IIS Server ortamınıza yükleyebilirsiniz. Sertifikayı IIS sunucunuza yükledikten sonra bu kılavuzu izleyerek .pfx dosyasına dönüştürebilir ve Microsoft Azure Portalınıza yükleyebilirsiniz.

Azure Web Uygulaması yerine Azure Sanal Makinesi kullanıyorsanız örneğinize bağlanmanız ve sertifikayı manuel olarak yüklemeniz gerekir.

 1. Start (Başlat) Menüsüne ve ardından Run (Çalıştır) seçeneğine tıklayın.
 2. Açılan ekranda inetmgr yazın ve OK (Tamam) seçeneğine tıklayarak Internet Information Services (IIS) Yöneticisi'ni başlatın.
 3. Sol taraftaki Connections (Bağlantılar) panelinde Sunucunuzun Adına tıklayın.
 4. Ana panelin IIS bölümünde Server Certificates (Sunucu Sertifikaları) seçeneğine çift tıklayın.
 5. En son yüklediğiniz sertifikayı seçin.
 6. Sağdaki Actions (Eylemler) panelinden Export... (Dışarı Aktar) seçeneğine tıklayın.
 7. Yeni pencerede Export to: (Dışarı aktarma hedefi) bölümünün altındaki ... simgesine tıklayın.
 8. Sunucunuzda sertifikanın ve anahtar dosyalarının kayıtlı olduğu dizini bulduktan sonra File name (Dosya adı) alanına istediğiniz değeri girin. Open (Aç) seçeneğine tıklayın.
 9. Password (Parola) ve Confirm password (Parola onayı) alanlarına dosyayı korumak için bir parola girin. Bu bilgileri Azure'a dosya yüklerken kullanacaksınız.
 10. OK (Tamam) seçeneğine tıklayarak .pfx dosyasını oluşturun.
 11. https://portal.azure.com adresinden Azure portalınızda oturum açın.
 12. Soldaki kenar çubuğunda App Services (Uygulama Hizmetleri) seçeneğine tıklayın ve açılan yeni liste sütunundan uygulamanızı seçin.
 13. Uygulamanız açıldıktan sonra soldaki kenar çubuğundan SETTINGS (AYARLAR) grubunu bulun ve SSL certificates (SSL sertifikaları) seçeneğine tıklayın.
 14. Yeni SSL alanında Upload Certificate (Sertifikayı Karşıya Yükle) seçeneğine tıklayın.
 15. Sağ taraftaki Add certificate (Sertifika ekle) kenar çubuğunda klasör simgesine tıklayarak .pfx dosyanızı bulup seçin ve Open (Aç) seçeneğine tıklayın.
 16. Certificate password (Sertifika parolası) alanına .pfx dosyanızın parolasını yazın ve Submit (Gönder) seçeneğine tıklayın.
 17. Ana SSL alanında yeni sertifikanızın altındaki Add binding (Bağlama ekle) seçeneğine tıklayın.
 18. Sağ taraftaki Add SSL Binding (SSL Bağlaması Ekle) kenar çubuğunda Hostname (Ana bilgisayar adı) ve Certificate (Sertifika) değerlerinizi seçin.
 19. SSL Type (SSL Türü) olarak SNI SSL seçtikten sonra Add Binding (Bağlama Ekle) seçeneğine tıklayarak SSL yüklemesini sonlandırın.

Sonraki adımlar

Daha fazla bilgi

Not: Size kolaylık olması açısından, belirli üçüncü taraf ürünlerinin kullanımına dair bilgileri sağlarız, ancak üçüncü taraf ürünlerini önermez ya da doğrudan desteklemeyiz ve söz konusu ürünlerin işlevi ya da güvenirliğinden sorumlu değiliz. Üçüncü taraf işaretler ve logolar, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.