GoDaddy Yardım

PHP kullanarak MySQL bağlantısı kurmak

MySQL veritabanlarına PHP komut dosyaları yoluyla doğrudan erişebilirsiniz. Bu, veritabanlarında veri okuma ve yazma işlemlerini doğrudan web sitenizden yapmanızı sağlar.

  1. mysqli_connect ifadesini kullanarak MySQL sunucunuza bağlanın. Örneğin:
    $con = mysqli_connect('HOSTNAME','USERNAME','PASSWORD');

    mysqli_connect bilgilerinizle ilgili yardım için bkz. Veritabanı ana bilgisayarınızın adını bulma.

  2. mysqli_select_db ifadesini kullanarak erişmek istediğiniz veritabanını seçin. Örneğin:
    mysqli_select_db('DATABASENAME', $con)

    Burada 'DATABASENAME' veritabanınızın adıdır ve veritabanı bilgilerinizin olduğu sayfada da görüntülenir.

Bağlantı kurduktan ve veritabanı seçtikten sonra PHP kullanarak sorguyu başlatabilirsiniz.

Kendi bağlantı dizenizi oluşturmanızı sağlamak için aşağıdaki gibi bir örnek veriyoruz.

Örnek PHP MySQL bağlantı dizesi

Bu bağlantı dizesi, bir veritabanında arama yapar (your_dbusername), belirli bir tabloyu bulur (tablonuzun_adı) ve belirttiğiniz bir alanla (sütun) ilgili bu tablodaki tüm değerleri listeler (your_field).

?php
	//Sample Database Connection Syntax for PHP and MySQL.
	
	//Connect To Database
	
	$hostname="your_hostname";
	$username="your_dbusername";
	$password="your_dbpassword";
	$dbname="your_dbusername";
	$usertable="your_tablename";
	$yourfield = "your_field";
	
	mysqli_connect($hostname,$username, $password) or die ("html>script language='JavaScript'>alert('Unable to connect to database! Please try again later.'),history.go(-1)/script>/html>");
	mysqli_select_db($dbname);
	
	# Check If Record Exists
	
	$query = "SELECT * FROM $usertable";
	
	$result = mysqli_query($query);
	
	if($result){
		while($row = mysqli_fetch_array($result)){
			$name = $row["$yourfield"];
			echo "Name: ".$name."br/>";
		}
	}
?>

Ayrıntılı bilgi için php.net adresindeki MySQL İşlevleri sayfasını ziyaret edin.