Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Cấu hình thư trên máy khách với Email của cPanel

Cảnh báo: Nếu bạn gặp sự cố email không hoạt động bình thường sau khi di chuyển CloudLinux, hãy làm theo các bước trong bài viết này để cập nhật ứng dụng email của bạn với tên máy chủ chính xác.

Sau khi thêm tài khoản email, bạn có thể sử dụng các công cụ của cPanel để cấu hình email máy khách để truy cập tài khoản.

  1. Truy cập http://coolexample.com/webmail, nơi coolexample.comlà tên miền của bạn.
  2. Đăng nhập vào email của bạn.
  3. Nhấp vào Cấu hình Mail Máy khách.
  4. Kế bên chương trình mail máy khách bạn muốn dùng, nhấp vào liên kết trong cột Giao thức.
  5. Làm theo bất kỳ hướng dẫn nào hoặc chạy bất kỳ tập tin nào tải xuống để hoàn thành quá trình cấu hình.

Nếu chương trình mail hay thiết bị bạn muốn sử dụng không được liệt kê, bạn có thể sử dụng Cài đặt thủ công được liệt kê ở phía cuối trang.

Lưu ý: Nếu bạn gặp sự cố khi thêm một tài khoản email cPanel vào email Outlook.com, hãy truy cập vào Outlook.com Postmaster để được hỗ trợ.

Các cài đặt điển hình

Nếu không thể truy cập giao diện cPanel để hoàn thành các bước này, dưới đây là những cài đặt thông thường nó sử dụng:

TrườngGiá trị
Tên người dùngĐịa chỉ email của bạn
Mật khẩuMật khẩu tài khoản email của bạn
Máy chủ thư đếnmail.[tên miền của bạn.]
Cổng thư đếnIMAP — 143
POP — 110
Máy chủ thư đimail.[tên miền của bạn.]
SMTP (đi) Cổng25 (587 hay 80 cũng sẽ hoạt động)

Lưu ý: Tất cả địa chỉ email trong một tài khoản cPanel sẽ dùng chung một cụm gồm 250 SMTP lượt chuyển tiếp (thư chiều đi) mỗi giờ.