Websites + Marketing Trợ giúp

Cho phép khách truy cập cài đặt cookie và tùy chọn theo dõi

Cookie hay tập tin dữ liệu nhỏ chỉ là một cách để theo dõi hoạt động của khách truy cập trong trang. Bạn cũng có thể dùng tính năng theo dõi để theo dõi khách truy cập trên trang riêng của mình nếu sử dụng Facebook Pixel hoặc ID theo dõi Google Analytics.

Một số quốc gia trên khắp thế giới và một số bang của Hoa Kỳ có luật về quyền riêng tư mà yêu cầu bạn phải có được chấp thuận cụ thể hay cung cấp cho khách truy cập tùy chọn lựa chọn không bị theo dõi. Những luật này cũng có thể yêu cầu bạn thông báo cho khách truy cập của mình biết về việc bạn sử dụng theo dõi dữ liệu. Các chính sách của bạn có thể được mô tả trong phần Chính sách về quyền riêng tư trên trang của bạn.

Bạn có thể đọc thêm thông tin bên dưới video về các bước cookie và theo dõi hoạt động

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website bạn muốn thay đổi.
 3. Chọn Chỉnh sửa website để mở trình sửa website của bạn.
 4. Chọn Cài đặt, rồi chọn Biểu ngữ cookie.

  Lưu ý: Biểu ngữ cookie sẽ được bật theo mặc định cho các website mới. Nếu biểu ngữ cookie của bạn đang tắt, bạn phải bật biểu ngữ khi thêm bất kỳ tích hợp theo dõi từ bên thứ ba nào, chẳng hạn như Google Analytics, Facebook Pixel, v.v.

 5. Vui lòng đảm bảo bạn có bật tắt Hiển thị thông báo cookie. Cửa sổ chính sách cookie sẽ xuất hiện khi website tải và vẫn hiển thị cho đến khi khách hàng chấp nhận hay từ chối.
  1. Nếu khách truy cập chọn Chấp thuận, thì dữ liệu về hành vi chẳng hạn như nhấp chuột và ghé thăm trang riêng biệt hay bất kỳ thông tin nào bên thứ ba theo dõi (chẳng hạn như Facebook, Google, Pinterest...) có thể được theo dõi.
  2. Nếu khách truy cập chọn Từ chối, nhấp bên ngoài hộp hay đóng hộp và dữ liệu sẽ không bị theo dõi. Công cụ theo dõi sẽ chỉ tải khi khách truy cập chấp thuận.
 6. Các trường Tiêu đề, Thông báoNhãn nút đã được điền nhưng bạn có thể tùy chỉnh bất cứ trường nào trong số này. Trường Thông báo rất thích hợp cho thông báo cookie ngắn. Nếu có chính sách về quyền riêng tư dài và chi tiết hơn, bạn sẽ muốn thêm một Chính sách về quyền riêng tư.
 7. Theo dõi nâng cao là một công cụ thu thập dữ liệu đã tổng hợp, ẩn danh và tách biệt với bất kỳ theo dõi hành vi cá nhân nào bên trên. Đây phải được cài đặt thành BẬT để cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu và số liệu khả dụng trên Bảng điều khiển của bạn. GoDaddy cũng sẽ sử dụng dữ liệu này để cải thiện hiệu suất của trang, chẳng hạn như tốc độ tải trang và phải được bật để theo dõi bên thứ ba hoạt động được. Là chủ nhân website, bạn sẽ quyết định nếu theo dõi này có nên được bật không.
 8. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, hãy xuất bản trang của bạn.

Bước tiếp theo

Thêm thông tin

 • Hãy tham khảo cố vấn pháp lý của bạn để xác định xem có cần thêm phần theo dõi và cảnh báo cho doanh nghiệp hoặc website của bạn không, cũng như nội dung của phần đó.
 • Tại California, Liên minh châu Âu và các khu vực tài phán khác (tùy theo luật hiện hành), các website cần cung cấp cho khách truy cập tùy chọn có cho phép theo dõi dữ liệu của họ hay không. Việc thêm Biểu ngữ cookie sẽ cho phép khách truy cập lựa chọn về quyền riêng tư của họ và giúp bạn tránh khả năng bị phạt vì không tuân thủ luật pháp.
 • GDPR có ý nghĩa gì với doanh nghiệp của tôi?
 • Vui lòng truy cập Trung tâm tin cậy của GoDaddy để xem cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn và lựa chọn của bạn về dữ liệu chúng tôi thu thập.