Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chứng nhận SSL đa miền (UCC) là gì?

Chứng nhận truyền thông hợp nhất (UCC) là chứng nhận SSL giúp bảo vệ nhiều miền và miền con. Chứng nhận UCC có thể sử dụng trên các sản phẩm dịch vụ lưu trữ GoDaddy để bảo vệ nhiều website.

Lý tưởng cho Microsoft® Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 và Microsoft Live® Communications Server.

Mặc dù dấu chứng thực trang và thông tin "Cấp cho" của chứng nhận sẽ chỉ liệt kê tên miền chính nhưng tất cả các miền và miền con của bạn sẽ được liệt kê trên cùng chứng nhận đó. Nếu bạn không muốn các trang của mình hiển thị kết có liên quan với nhau, bạn không nên sử dụng loại chứng nhận này.

Lưu ý: Bạn không thể nâng cấp UCC để đưa thêm tên vào. Nếu bạn đang sử dụng hết số tên trong chứng nhận UCC hiện tại và bạn cần đưa vào một miền khác, bạn cần phải mua chứng nhận mới để thêm tên miền.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm