GoDaddy Trợ giúp

Connect my professional Instagram account to my Facebook business Page

Connect your Instagram professional business account to your Facebook business Page so you can connect your Websites + Marketing or Digital Marketing account to Instagram. Once they're connected, you can add an Instagram feed to your site or create an Instagram post from your dashboard.

Bắt buộc: Trước khi bắt đầu, bạn cần có tài khoản Instagram cho doanh nghiệp chuyên nghiệp. Không thể liên kết tài khoản cá nhân và tài khoản người sáng tạo với Trang của doanh nghiệp trên Facebook.

Bạn có thể chọn kết nối qua Instagram trên ứng dụng di động hoặc qua Facebook trong trình duyệt web.

To connect via the Instagram mobile app:

 1. On your profile, select the Instagram app's hamburger button menu in the upper-right corner.
 2. Select Settings, and then Business.
  Note: If there is no Business option in your settings menu, this means you're not set up as a business account. Take a moment to convert your personal account to a professional business account.
 3. Chọn Kết nối với Trang Facebook.
 4. Chọn Trang của doanh nghiệp trên Facebook hoặc tạo trang mới.

To connect via Facebook in a web browser:

 1. Chọn tùy chọn tab phù hợp với trải nghiệm Trang Facebook hiện tại của bạn.
  1. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.
  2. Ở góc phía trên bên phải, hãy chọn ảnh hồ sơ của bạn.
  3. Chuyển sang Trang của doanh nghiệp bằng cách chọn ảnh hồ sơ của trang đó.
  4. Sau khi bạn đã chuyển sang Trang của doanh nghiệp, hãy chọn ảnh hồ sơ phía trên bên phải.
  5. Select Settings & Privacy, and then Settings.
  6. Select Linked accounts.
  7. Next to Instagram, select View.
  8. Select Connect account.
  9. Chọn Kết nối.
  10. Switch the toggle on if you want to allow access to Instagram messages in your Facebook inbox.
  11. Chọn Xác nhận.
  12. Nhập thông tin đăng nhập tài khoản chuyên nghiệp trên Instagram rồi chọn Đăng nhập.
  13. Chọn Xong .
  1. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.
  2. Ở thanh bên bên trái, hãy chọn Trang rồi chọn trang doanh nghiệp của bạn.
  3. Trong menu thanh bên bên trái, hãy chọn Cài đặt trong Quản lý trang.
  4. Từ menu Cài đặt trang, hãy chọn Instagram.
  5. Chọn Kết nối tài khoản.
  6. Chọn Kết nối.
  7. Nhập thông tin đăng nhập tài khoản chuyên nghiệp trên Instagram rồi chọn Đăng nhập.
  8. Chọn Xong .

Bước có liên quan

Thông tin thêm