Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Sự khác biệt giữa phiếu quà tặng đơn mục đích và phiếu quà tặng đa mục đích là gì?

Bạn có thể bán phiếu quà tặng cho khách hàng mà được phép quy đổi đối với sản phẩm và dịch vụ trong cửa hàng WooCommerce của bạn. Hiện có hai loại phiếu quà tặng: đơn mục đíchđa mục đích. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ các điểm khác biệt giữa hai phiếu quà tặng và quyết định loại phiếu quà tặng bạn nên tạo.

Phiếu quà tặng đơn mục đích là phiếu quà tặng liên quan đến, và chỉ có thể quy đổi được đối với, một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Việc quy đổi phiếu quà tặng sẽ bù trừ 100% giá trị sản phẩm ngay cả khi bản thân phiếu quà tặng đã được bán thấp hơn chi phí của sản phẩm quy đổi. Bạn nên đảm bảo chắc chắn rằng phiếu quà tặng đơn mục đích của mình sử dụng cùng loại thuế với sản phẩm, lý do là bởi việc quy đổi phiếu quà tặng đơn mục đích sẽ bù trừ 100% giá sản phẩm ngay cả khi có giá trị cao hơn.

Phiếu quà tặng đa mục đích có thể đổi được cho bất kỳ sản phẩm nào trong cửa hàng của bạn. Những phiếu quà tặng này bù trừ tổng giá trị giỏ hàng và được sử dụng tương tự như thẻ quà tặng. Nếu chỉ sử dụng một phần giá trị của phiếu quà tặng thì khoản này sẽ được xem là được quy đổi một phần và có thể sử dụng lại vào ngày sau đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nếu bạn không chắc chắn liệu phiếu quà tặng có bị tính thuế khi mua hàng hay không, vui lòng tham vấn ý kiến của chuyên viên thuế hoặc kế toán của bạn. Tài liệu của chúng tôi có thể giúp bạn đưa ra quyết định liên quan đến việc tính thuế của phiếu quà tặng, tuy nhiên bạn phải chịu trách nhiệm tuân thủ thuế với tư cách là một thương nhân. Vui lòng thận trọng lựa chọn đúng tùy chọn cho cửa hàng của bạn.

Điểm khác biệt chính giữa phiếu quà tặng đơn mục đích và đa mục đích sẽ được trình bày trong bảng sau:

Phiếu quà tặng đơn mục đíchPhiếu quà tặng đa mục đích
Có thể hoàn đổi đối vớiMột sản phẩm duy nhất (hàng hóa hoặc dịch vụ).Bất kỳ sản phẩm nào (hàng hóa hoặc dịch vụ).
Số tiền hoàn đổi100% giá sản phẩm mà phiếu quà tặng đang được quy đổi; phiếu quà tặng được áp dụng cho mặt hàng có giá cao nhất đủ điều kiện để quy đổi bất kể giá trị của phiếu quà tặng.Giống như số tiền / chi phí của phiếu quà tặng.
Hoàn đổi một phần?Không.Có.
Phiếu quà tặng được áp dụng khi nào?Đối với giá sản phẩm, trước thuế được tính cho sản phẩm.Đối với tổng giá trị giỏ hàng. Tổng đơn hàng (sau thuế) được bù trừ bằng giá trị phiếu quà tặng.
Thời điểm chịu thuế?Khi phiếu quà tặng được mua.Khi phiếu quà tặng được quy đổi.
Cách tính thuế khi mua phiếu quà tặngNgười mua phiếu quà tặng sẽ nộp thuế cho sản phẩm phiếu quà tặng vì sản phẩm được quy đổi được liên kết có một loại thuế đã được biết đến. Đảm bảo giá phiếu quà tặng khớp với giá sản phẩm quy đổi để thu cùng mức thuế.Người mua phiếu quà tặng sẽ không phải nộp thuế cho sản phẩm trên phiếu quà tặng khi mua, tương tự như khi mua thẻ quà tặng.
Cách tính thuế khi quy đổi phiếu quà tặngKhi quy đổi phiếu quà tặng, phiếu quà tặng đầu tiên sẽ bù 100% giá sản phẩm. Nếu trong giỏ hàng có nhiều sản phẩm quy đổi đủ điều kiện, thì phiếu quà tặng sẽ bù trừ cho sản phẩm có giá cao nhất!

Sau đó, thuế sẽ được tính trên tổng phụ đơn hàng sau khi áp dụng phiếu quà tặng.

Nếu một khách hàng thanh toán trực tuyến với duy nhất một sản phẩm quy đổi trong giỏ, thì không khoản thuế nào sẽ được áp dụng bởi tổng phụ đơn hàng là 0 USD.
Khi quy đổi phiếu quà tặng, người nhận phiếu quà tặng sẽ thanh toán thuế trên tổng phụ của đơn hàng trước. Sau đó, số tiền của phiếu quà tặng sẽ được khấu trừ từ tổng (tổng phụ cộng thuế).
Giao hàngKhông bao gồm phí giao hàng; bất kỳ phí giao hàng nào sẽ do người nhận phiếu quà tặng thanh toán khi quy đổi phiếu quà tặng. Không bao gồm phí giao hàng; bất kỳ phí giao hàng nào sẽ do người nhận phiếu quà tặng thanh toán khi quy đổi phiếu quà tặng.

Các bước liên quan